Spotkanie laureatów FNP w Gdańsku

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, 20 Lat FNP
-A A+

20 października w Auli Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się spotkanie, na które zaproszeni zostali laureaci programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej ze wszystkich szkół wyższych i ośrodków badawczych Trójmiasta. Pretekstem do organizacji wydarzenia był jubileusz dwudziestolecia działalności FNP.

Gospodarzem spotkania był prof. Bernard Lammek, rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Powitał on zgromadzonych gości, wśród których, poza laureatami FNP, znaleźli się także przedstawiciele władz samorządowych oraz dziennikarze. Następnie głos zabrał prof. Maciej Żylicz, prezes FNP, który opowiedział zebranym o historii Fundacji, zasadach jej finansowania i sposobach działania. Po wystąpieniu prof. Żylicza nastąpiła emisja filmu prezentującego efekty ponad dwudziestoletniej działalności Fundacji i roli, jaką odegrała ona we współtworzeniu pejzażu naukowego w naszym kraju.

Ostatnim, ale zarazem najdłuższym punktem spotkania, była dyskusja panelowa pt.: ?Młodzi w nauce ? doświadczenia laureatów Fundacji?, która stała się okazją do bardzo ciekawej wymiany doświadczeń i opinii na temat barier, które przeszkadzają, zwłaszcza młodym badaczom, w rozwoju kariery naukowej w Polsce. Udział w dyskusji wzięli dr hab. Michał Harciarek z Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (laureat programu START), dr hab. Dorota Dworakowska z Kliniki Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (laureatka kilku programów FNP, m.in.: KOLUMB i POMOST), dr hab. inż. Tomasz Klimczuk z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej (laureat programów START i KOLUMB), dr Monika Glinkowska z Katedry Biologii Molekularnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego (laureatka programu START), dr Katarzyna Smolarz z Zakładu Funkcjonowania Ekosystemów Morskich Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego (laureatka m.in. programu KOLUMB), dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (laureatka m.in. programów START i MILAB). Dyskusję prowadził prof. Włodzimierz Bolecki, wiceprezes Fundacji. Paneliści wymienili wiele problemów, z którymi borykają się polscy naukowcy (m.in.: zbyt duże obciążenie dydaktyką; brak przejrzystych kryteriów uzyskania habilitacji; nadmiernie rozbudowana biurokracja w pozyskiwaniu, realizowaniu i rozliczaniu grantów badawczych; promowanie ?ilości? kosztem ?jakości?) i dzielili się też swoimi pomysłami na zmiany, takimi jak m.in.: wprowadzenie instytucji mentora dla młodych badaczy, ?wymiana myśli? (organizowanie większej liczby spotkań/ konferencji z udziałem wybitnych naukowców spoza danej uczelni), stworzenie jasnych ?ścieżek kariery? dla naukowców, zniesienie habilitacji, odciążenie badaczy w zakresie pracy administracyjnej przy ubieganiu się, realizacji i rozliczaniu grantów badawczych, zmiana przepisów dotyczących zamówień publicznych. Mimo tego, że paneliści wymieniali szereg problemów, z jakimi borykają się polscy badacze, to jednak cała dyskusja miała wydźwięk optymistyczny – wielu panelistów podkreślało bowiem, że w Polsce przed naukowcami otwierają się obecnie bardzo duże możliwości.

Cofnij