Spotkanie laureatów z Torunia i Bydgoszczy na UMK

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, 20 Lat FNP
-A A+

26 stycznia br. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się spotkanie laureatów Fundacji z Torunia i Bydgoszczy, zorganizowane z okazji jubileuszu 20-lecia FNP. Kilkudziesięciu wybitnych uczonych zgromadzonych w Collegium Maximum powitał Rektor UMK prof. Andrzej Radzimiński. Gratulacje dla Fundacji oraz słowa uznania dla jej beneficjentów z obu miast przekazali włodarze miasta i regionu, którzy zaszczycili spotkanie swoją obecnością: Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia oraz Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

O sukcesach laureatów FNP związanych z toruńską uczelnią opowiedział prof. Andrzej Tretyn, Prorektor UMK ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. Jego wystąpienie uzupełnił film, w którym wybrani beneficjenci Fundacji opisywali swoją współpracę z FNP. Na zakończenie pierwszej części spotkania Dyrektor Wydawnictwa UMK, prof. Mirosław Strzyżewski przedstawił zgromadzonym działalność wydawnictwa, w szczególności prezentując ofertę serii wydawniczej Monografie FNP (od 2011 roku Wydawnictwo UMK jest wydawcą tej serii).

Podczas uroczystości zaprezentowany został film poświęcony działalności programowej FNP w latach 1991-2011. Następnie prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej opowiedział o aktualnych wyzwaniach, które przed nią stoją. Zwrócił szczególną uwagę na wysiłki FNP w zakresie doskonalenia systemu oceny wniosków zgłaszanych do konkursów oraz obecną sytuację Fundacji, która musi nadać nowy kształt swojej ofercie programowej w kontekście powstania państwowych agencji finansujących badania (NCN i NCBiR).

W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja panelowa na temat rozwoju karier młodych naukowców w Polsce. Do przedstawienia swoich opinii w panelu zaproszeni zostali naukowcy z Torunia: prof. Maciej Wojtkowski – laureat stypendiów START i HOMING, prof. Justyna Wiśniewska – laureatka stypendium KOLUMB i prof. Roman Czaja – laureat subsydium profesorskiego MISTRZ. Paneliści i inne osoby zabierające głos w dyskusji opisywały trudności, jakie napotyka młody badacz po doktoracie zainteresowany kontynuowaniem kariery naukowej. Podkreślana była także niełatwa sytuacja opiekunów naukowych tych osób, którzy – jako ich mistrzowie – chcieliby proponować swoim najzdolniejszym podopiecznym możliwości dalszego rozwoju, co niejednokrotnie, z różnych względów, jest niemożliwe. Z drugiej strony wspominano o niechęci części badaczy do ubiegania się o dające znaczne możliwości rozwoju granty europejskie, spowodowanej zazwyczaj stereotypami dotyczącymi zasad ich przygotowania i rozliczania. Zwrócono także uwagę na problem premiowania osiągnięć poszczególnych naukowców w ramach uczelni, które często nie mają systemu pozwalającego nagradzać badaczy z najbardziej wartościowymi publikacjami i osiągnięciami.

Ożywiona dyskusja w gronie uczestników spotkania zainspirowała prof. Andrzeja Tretyna do wyrażenia nadziei, iż uda się zainicjować powstanie na UMK lokalnego klubu stypendystów Fundacji, w ramach którego będzie możliwe kontynuowanie podobnych rozmów.

Po zakończeniu dyskusji władze UMK zaprosiły wszystkich uczestników spotkania na część nieoficjalną.

Cofnij