Spotkanie lubelskich laureatów FNP

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

21 lutego br. w Sali Rady Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie odbyło się spotkanie lubelskich beneficjentów programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Gospodarzem spotkania był prof. Stanisław Michałowski, JM Rektor UMCS. W wydarzeniu, poza licznie przybyłymi laureatami Fundacji, udział wzięli przedstawiciele władz lubelskich uczelni wyższych, przedstawiciele władz samorządowych oraz reprezentanci środowiska biznesowego.

Po powitalnym wystąpieniu JM Rektora UMCS, przemówieniu prof. Macieja Żylicza, prezesa FNP i emisji filmu prezentującego efekty ponad dwudziestoletniej działalności programowej Fundacji na rzecz nauki Polskiej rozpoczęła się dyskusja panelowa, której tematem były problemy młodych badaczy w zrobieniu kariery naukowej w Polsce. W panelu zasiedli: prof. Monika Adamczyk-Garbowska z UMCS, laureatka programu MISTRZ FNP, dr hab. Robert Litwiński z UMCS, laureat programu KWERENDA, dr Waldemar Kociuba z UMCS, laureat programu STYPENDIA KONFERENCYJNE oraz dr Anita Płazińska w Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, uczestniczka projektu w programie TEAM.

Paneliści wymienili szereg problemów, z którymi spotykają się młodzi (i nie tylko) naukowcy: rosnąca biurokratyzacja w dysponowaniu środkami, zarówno własnymi (uczelnianymi), jak i zewnętrznymi (uzyskanymi z grantów), system kariery motywowany tylko zdobywaniem kolejnych stopni naukowych, mała autonomia młodych pracowników naukowych, niska motywacja do pozyskiwania zewnętrznych środków na finansowanie badań. Paneliści podkreślali również, że chociaż mobilność jest kluczowa dla rozwoju kariery naukowej, to bardzo często młodzi ludzie boją się wyjazdów, nie wierzą we własne siły lub obawiają się, że podczas ich nieobecności ich miejsce zostanie zajęte i droga powrotu zostanie zamknięta. Zwracali też uwagę na problem preferowania ?światowych badań?, a spychania na margines badań regionalnych, kwalifikowanych jako ?niszowe?. W licznych głosach z Sali podnoszone były także inne problemy ? przede wszystkim problem odchodzenia od źródła aktywności naukowej, którą powinna być pasja poznawania, w imię wyrachowanego pokonywania kolejnych szczebli na drabinie kariery naukowej. Dyskutanci występowali również z postulatami: zmniejszenia biurokracji, zwiększenia zaangażowania doświadczonych badaczy, którzy pełniąc rolę mentorów, mogliby pomagać i motywować młodych naukowców stojących u progu kariery; wprowadzenia obowiązkowych staży przed i po doktorskich; lepszego wykorzystywania istniejącego zaplecza aparaturowego.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia (poniżej).

Cofnij