Sprawozdawczość i system SL2014 w projektach Działania 4.4 POIR. Spotkanie informacyjne dla beneficjentów FNP

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej serdecznie zaprasza aktualnych beneficjentów działania 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. sprawozdawczości i systemu SL2014.

W związku z przyjęciem przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej roli Instytucji Wdrażającej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w Działaniu 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R, zapraszamy na spotkanie informacyjne dla beneficjentów Działania 4.4 POIR. Tematem spotkania będzie prawidłowe rozliczanie projektów, kwalifikowalność wydatków oraz stosowanie narzędzia SL2014.

Spotkanie jest dedykowane personelowi finansowemu i administracyjnemu projektów realizowanych w ramach: TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility, TEAM-TECH Core Facility PLUS, FIRST TEAM, HOMING, POWROTY.

UWAGA! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w spotkaniu może wziąć udział maksymalnie 2 przedstawicieli danego projektu.

Termin spotkania: wtorek 18 grudnia br.

Spotkanie odbędzie się w dwóch jednakowych sesjach: pierwsza rozpocznie się o godzinie 9:00, a druga o godzinie 12:00.:

  • na spotkanie w godz. 9:00-11:30 dla przedstawicieli projektów mazowieckich
  • na spotkanie w godz. 12:00-14:30 dla przedstawicieli projektów z innych województw.

Uczestników spotkania zapraszamy również na drobny poczęstunek.

Miejsce spotkania: siedziba FNP, ul. I. Krasickiego 20/22 w Warszawie

Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim.

UWAGA: Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W spotkaniu może wziąć udział maksymalnie 2 przedstawicieli danego projektu.

REJESTRACJA NA SPOTKANIE 18 GRUDNIA 2018 r. ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Osoby zainteresowane spotkaniem w innym terminie prosimy o przesłanie FORMULARZA

Materiały po spotkaniu informacyjnym 18.12.2018 

W przypadku pytań dot. spotkania prosimy o kontakt z p. Kają Lemlich (kaja.lemlich@fnp.org.pl) lub p. Martą Kozłowską (marta.kozlowska@fnp.org.pl). Kontakt telefoniczny: 22 845 95 01

Logotypy_pasek_PL

Cofnij