Luczak tomasz1

Prof. dr hab. Tomasz Łuczak

Urodził się 13 marca 1963 roku w Poznaniu. Ukończył studia z dziedziny matematyki (1984) i fizyki (1990) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tutaj również uzyskał doktorat z nauk matematycznych (1987), stopień doktora habilitowanego (1...
????????????????????????????????????

Prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec

Urodziła się w 1971 r. w Bogatyni. Ukończyła studia magisterskie w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim (1995), gdzie również uzyskała stopień doktora (2000) i doktora habilitowanego (2009); w 2019 r. odebrała tytuł profesora nauk hu...
Piotr Garstecki_foto 2020_1

Prof. dr hab. Piotr Garstecki

Urodził się w 1975 roku. Absolwent fizyki w Szkole Nauk Ścisłych (1998); doktor w dziedzinie chemii w Instytucie Chemii Fizycznej (2002);  staż naukowy w grupie badawczej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Harvarda prowadzonej przez wybitnego chemika pr...
T.Guzik

Prof. dr hab. Tomasz Guzik

Urodził się w 1974 r. w Krakowie. Jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych i alergologii. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół biologii naczyniowej, nadciśnienia tętniczego oraz immunologii klinicznej. Dwa najważniejsze obszary bad...
_mg_9952

Prof. dr hab. Jan Kotwica

Urodził się w 1949 r. Jest profesorem nauk weterynaryjnych specjalizującym się w badaniach nad rozrodem zwierząt. Stopień naukowy magistra uzyskał w 1973, doktora – w 1979, doktora habilitowanego – w 1989, a tytuł profesora – w 1993...
_mg_0089

Prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska

Ur. w 1971 r. w Gdańsku. Jest psychologiem klinicznym i zdrowia. Bada społeczno-poznawcze mechanizmy odpowiedzialne za zmianę zachowań zdrowotnych, jakość życia i zdrowie u osób z chorobami przewlekłymi oraz adaptację po skrajnie stresowych wydarzeni...
_mg_0102

Prof. dr hab. Maria Nowakowska

Specjalizuje się w naukach chemicznych. Absolwentka Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1971 r.), stopień doktora uzyskała w 1977 r., habilitowała się w 1985 r., a w 1992 r. otrzymała tytuł profesora. Od 2002 r.  ...
BOLECKI

Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki

  Ur. 13.04.1952 r. w Warszawie. Historyk i teoretyk literatury. Jest absolwentem filologii polskiej i słowiańskiej UW, doktorat 1980 r., habilitacja  1991 r., tytuł profesora – 1996 r. Pracownik Instytutu Badań Literackich PAN, kierownik ...