BOLECKI

Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki

Ur. 13.04.1952 r. w Warszawie. Historyk i teoretyk literatury. Jest absolwentem filologii polskiej i słowiańskiej UW, doktorat 1980 r., habilitacja  1991 r., tytuł profesora – 1996 r. Pracownik Instytutu Badań Literackich PAN, kierownik Pracown...
ZYLICZ

Prof. dr hab. Maciej Żylicz

Życiorys (szczegółowy życiorys wraz z listą publikacji naukowych w j. ang) Urodzony w 1953 r. w Gdańsku. Studiował fizykę doświadczalną oraz biologię na Uniwersytecie Gdańskim. W 1980 r. uzyskał w Akademii Medycznej w Gdańsku stopień doktora z zakres...
PERKOWSKI

Dr Tomasz Perkowski

Urodził się 9 maja 1969 r. w Warszawie. Ukończył Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Szczecinie w 1993 roku. W 1997 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską na macierzystej uczelni. Odbył także studia podyplomowe z...