drMartaLazarowicz

Dr Marta Łazarowicz-Kowalik

Absolwentka wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora uzyskała w 2016 r. na Wydziale Socjologii UW. Jej zainteresowania badawcze dotyczą socjologii nauki i uwarunkowań sukcesu naukowego oraz kariery akademickiej. Z Fundacją na ...
ZYLICZ

Prof. dr hab. Maciej Żylicz

  Życiorys (szczegółowy życiorys wraz z listą publikacji naukowych w j. ang) Urodzony w 1953 r. w Gdańsku. Studiował fizykę doświadczalną oraz biologię na Uniwersytecie Gdańskim. W 1980 r. uzyskał w Akademii Medycznej w Gdańsku stopień doktora z...
PERKOWSKI

Dr Tomasz Perkowski

Urodził się 9 maja 1969 r. w Warszawie. Ukończył Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Szczecinie w 1993 roku. W 1997 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską na macierzystej uczelni. Odbył także studia podyplomowe z...