Stypendia START 2015 przyznane

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja rozstrzygnęła 23. edycję konkursu w programie START ? stypendia dla młodych uczonych. W tym roku wyróżniono 130 wybitnych młodych badaczy, którzy zostali wyłonieni spośród 1241 kandydatów. Zwycięzcy otrzymują od Fundacji roczne stypendium w wysokości 28 000 zł z przeznaczeniem na dowolny cel. W konkursie startowali zarówno kandydaci ubiegający się o stypendium po raz pierwszy, jak również stypendyści z ubiegłego roku przedłużający stypendium.

W ramach stypendium START Fundacja przyznaje również specjalne wyróżnienie dla najwyżej ocenionych kandydatów. W konkursie 2015 otrzymali je:

  • dr Michał Pilipczuk z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego
  • dr Michał Tomza z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
  • mgr Michał Jakubowicz z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu
  • mgr inż. Maciej Wielgus z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
  • dr Mateusz Chmurski z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Stypendia wyróżnionych laureatów zostaną podwyższone do kwoty 36 000 zł ze środków uzyskanych przez FNP z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

W tym roku po raz drugi zostało przyznane Stypendium im. Barbary Skargi. Może je otrzymać osoba, której dorobek naukowy i plany badawcze, przedstawione w konkursie o stypendium START zostały bardzo wysoko ocenione i której badania wyróżniają się jednocześnie odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Laureatką Stypendium im. Barbary Skargi została dr Martyna Molak z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie. Wysokość jej stypendium zostanie również podwyższona do 36 000 zł.

Uczestnicy konkursu otrzymają pisemne zawiadomienia o jego wynikach.

Uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym laureatom programu START odbędzie się 23 maja br. (sobota) o godz. 11.00 na Zamku Królewskim w Warszawie.

Laureaci otrzymają zaproszenia na uroczystość w najbliższym tygodniu.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Kolejny konkurs zostanie ogłoszony jesienią 2015 r.

INFORMACJE DLA MEDIÓW

Cofnij