START-UP!, czyli jak innowacyjnie wspierać innowacje?

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

22 stycznia br., w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się konferencja ?START-UP! Jak innowacyjnie wspierać innowacje??, organizowana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych oraz Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń i pomysłów na komercjalizację rezultatów badań naukowych między przedstawicielami biznesu, świata nauki oraz instytucji państwowych.

Gościem specjalnym konferencji był Johan Gorecki, współtwórca programu Skype, który znany jest również jako innowator i propagator idei zrównoważonego rozwoju oraz założyciel i dyrektor generalny Globe Forum – międzynarodowej platformy promowania innowacji łączącej naukowców, przedsiębiorców i inwestorów. W trakcie wystąpienia zatytułowanego ?How to grow and fund innovations in a sustainable way??, podzielił się on z uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami w tworzeniu programu Skype i podkreślił, że ?inwestowanie w rozwój start-up?ów  jest i będzie dużym ryzykiem, zaś sektor publiczny powinien współpracować z firmami, żeby to ryzyko zmniejszyć?. Dodał również, że dla innowatorów i przedsiębiorców ważna jest przede wszystkim dynamika poszukiwań punktów zbieżnych oraz poszukiwanie tych punktów.

Po wykładzie Johana Goreckiego odbyły się dwie dyskusje panelowe, w których udział wzięli przedstawiciele środowiska naukowego, biznesowego oraz instytucji państwowych. Pierwsza dyskusja poświęcona była różnym aspektom instytucjonalnego wspierania innowacji, a druga – współpracy pomiędzy badaczami i firmami w zakresie komercjalizacji wyników badań.

Bardzo ciekawym punktem konferencji były sesje posterowe, w trakcie których młodzi, nieszablonowo myślący naukowcy mogli zaprezentować swoje innowacyjne pomysły potencjalnym inwestorom zainteresowanym biznesowym wykorzystaniem wyników ich prac badawczych.

Konferencja została organizowana w ramach projektu SKILLS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest doskonalenie kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami i zespołami badawczymi, rozwój umiejętności dotyczących komunikacji naukowej i kształtowanie postaw proinnowacyjnych. O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby, które (obecnie lub w przeszłości) otrzymały wsparcie FNP w formie subwencji bądź stypendium – reprezentujące wszystkie dziedziny nauki.

Start-up! Pełna relacja z konferencji

 

Cofnij