W październiku 2014 roku zainaugurowano Studia Polskie (Polish Studies) na Uniwersytecie Cambridge w Wielkiej Brytanii. Jest to już druga inicjatywa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej związana z tworzeniem katedr studiów polskich w prestiżowych ośrodkach akademickich za granicą ? pierwsza tego typu katedra powstała we wrześniu 2014 roku na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku.

budynek_Cambridge

Studia Polskie w Cambridge funkcjonują w ramach Wydziału Języków Nowożytnych i Średniowiecznych. Oferują możliwość studiowania języka, literatury, sztuki i kultury Polski z uwzględnieniem zagadnień społecznych, kulturalnych i politycznych. Plany związane ze studiami wykraczają poza sale wykładowe ? przewidują cykliczne spotkania zarówno dla przedstawicieli społeczności akademickiej, jak i publiczności z zewnątrz, ponieważ celem studiów jest także podnoszenie wiedzy ogólnej na temat Polski. W ramach studiów odbywają się również spotkania autorskie, konferencje, pokazy filmów i inne wydarzenia.

Studia Polskie zostały uruchomione dzięki czterem sponsorom: Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Grabowskiego, Uniwersytetowi Cambridge i Fundacji Zdanowicza. Ośrodek otrzymał od FNP wsparcie finansowe w wysokości 110 tys. funtów i ma zapewnione funkcjonowanie w latach 2014?2018.

Zainteresowanie studiami wzrasta. ? Jest to obecnie najpopularniejszy kurs tego typu na naszym uniwersytecie ? mówi sir Leszek Borysiewicz, rektor Uniwersytetu Cambridge. ? Informacja o naszych wydarzeniach poświęconych Polsce dociera do tysięcy osób za pośrednictwem prasy i Internetu. Studia Polskie mają dla nas istotne znaczenie ? nie możemy zrozumieć historii Europy, jeśli nie zrozumiemy roli Polski w dzisiejszym świecie.

DR STANLEY BILL ? SZEF OŚRODKA STUDIÓW POLSKICH NA UNIWERSYTECIE CAMBRIDGE

W wyniku międzynarodowego konkursu szefem ośrodka został dr Stanley Bill. Dr Billl urodził się w Wielkiej Brytanii i wychował w Australii. Jest komparatystą. Uzyskał tytuł Bachelor of Arts na University of Western Australia i tytuł magistra europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez kilka lat mieszkał w Bielsku-Białej, gdzie uczył języka angielskiego. Pracę doktorską poświęconą twórczości Czesława Miłosza obronił na Northwestern University (USA).

? To zdecydowanie najliczniejszy kurs tego rodzaju. Większość moich studentów do tej pory nie miała nic wspólnego z językami słowiańskimi. Język polski nie jest jednak dla nich egzotycznym językiem ze wschodniej rubieży Unii Europejskiej. Poznanie języka i przez to zrozumienie Polski traktują jako inwestycję w przyszłość ? mówi dr Stanley Bill.

WYDARZENIA

Na Uniwersytecie Cambridge odbyło się już wiele wydarzeń związanych z Polską, które zgromadziły setki uczestników ? m.in. spotkanie autorskie z Adamem Zagajewskim, wykład prof. Normana Daviesa o armii gen. Andersa, spotkanie poświęcone twórczości Brunona Schulza, pokazy polskich filmów czy międzynarodowa konferencja o stosunkach polsko-ukraińskich.

PRZYSZŁOŚĆ

Aby poszerzyć formułę Studiów Polskich i zapewnić im stabilność, FNP planuje utworzenie kapitału żelaznego, co zależy od znalezienia sponsorów w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Centrum Studiów Polskich znajdowałoby się nadal na Uniwersytecie Cambridge, ale zajęcia prowadziliby także specjaliści od spraw polskich z University of Aberdeen i London University oraz innych uczelni w Wielkiej Brytanii.

*Na zdjęciu budynek Uniwersytetu Cambridge, fot. archiwum FNP.

 

 

 

 

 

Cofnij