Stwórz z nami swój zespół badawczy i wykorzystaj aparaturę ? ostatni miesiąc na składanie wniosków

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Informacje prasowe
-A A+

Jeszcze przez miesiąc, do 15 stycznia 2018, można składać wnioski do konkursów w programach TEAM, TEAM-TECH oraz TEAM-TECH Core Facility i TEAM-TECH Core Facility PLUS. We wszystkich konkursach do zdobycia jest łącznie 95 mln zł. Konkursy są otwarte dla badaczy z Polski i z zagranicy, niezależnie od narodowości.

Program TEAM oferuje granty w wysokości ok. 3,5 mln zł, realizowane w zespołach badawczych kierowanych przez wybitnych uczonych z całego świata posiadających uznany na świecie dorobek i oryginalne osiągnięcia naukowe. Jest on przyznawany na prace B+R przyczyniające się do rozwiązywania problemów naukowych w skali globalnej lub podejmujące istotne wyzwania stojące przed współczesnym społeczeństwem. Rezultaty projektów powinny mieć wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy kraju oraz wpisywać się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Obowiązkowy jest także udział naukowego partnera zagranicznego w realizacji badań. Projekty mogą być realizowane nie tylko w jednostkach naukowych, ale także w przedsiębiorstwach i konsorcjach naukowo-przemysłowych. Grant można zdobyć na trzy lata, z dodatkową możliwością jego przedłużenia o maksymalnie 2 lata. W bieżącym konkursie do zdobycia jest łącznie 47,5 mln zł.

  • Więcej informacji o programie oraz szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie programu
  • Dodatkowych informacji o programie udziela dr Beata Frączak, kierownik Zespołu ds. Koordynacji Programów: fraczak@fnp.org.pl, tel. 22 845 95 43

Program TEAM-TECH to propozycja dla firm, w tym startupów, zainteresowanych prowadzeniem działalności B+R oraz dla jednostek naukowych, które chcą nawiązać lub intensyfikować współpracę B+R z biznesem. Program oferuje finansowanie w wysokości ok. 3,5 mln zł na wsparcie najlepszych zespołów badawczych oraz prowadzenie przez nie prac badawczo-rozwojowych związanych z rozwojem technologii, powstawaniem produktu lub opracowaniem procesu o dużym znaczeniu dla gospodarki. Wnioskodawcą w programie może zostać wybitny naukowiec posiadający doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte osiągnięciami. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, w przedsiębiorstwach lub konsorcjach naukowo-przemysłowych, w tym w obligatoryjnym partnerstwie biznesowym (jednostki naukowe) lub partnerstwie naukowym (przedsiębiorstwa).

  • Więcej informacji o programie oraz szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie programu
  • Dodatkowych informacji o programie udziela dr inż. Dariusz Łukaszewski, koordynator programu: lukaszewski@fnp.org.pl, tel. 22 311 84 25

Celem programów TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS jest finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem, rozwojem i wprowadzeniem na rynek usług badawczych na rzecz odbiorców biznesowych lub innych odbiorców w tym również innych jednostek naukowo-badawczych. W zależności od programu można ubiegać się o środki do 3,5 mln zł na projekty trwające do 36 miesięcy (moduł Core Facility) lub o środki w wysokości od 1,5 mln zł na projekty trwające do 18 miesięcy (w przypadku programu TEAM-TECH Core Facility PLUS). Wnioski mogą składać naukowcy ze stopniem doktora, którzy posiadają doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte osiągnięciami. Projekty mogą być realizowane zarówno przez jednostki naukowe, jak i przedsiębiorstwa.

W bieżącym konkursie w programie TEAM-TECH oraz programach ?core facility? można zdobyć łącznie 47,5 mln zł.

Termin przyjmowania wniosków upływa 15 stycznia 2018 r. o godz. 16.00 czasu lokalnego. Wnioski przyjmowane są tylko w formie elektronicznej (nie ma konieczności przesyłania dokumentów drukowanych).

Kolejny konkurs w programach TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS zostanie uruchomiony w lutym 2018.

Kolejny konkurs w programach TEAM oraz TEAM?TECH ruszy w kwietniu 2018.

Programy TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility, TEAM-TECH Core Facility PLUS  są finansowane ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Zobacz także:

  • Animacje o programach i materiały ze spotkań informacyjnych: LINK

Na zdjęciu: prof. Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej (fot. OneHD), laureat programów FNP.  Sprawdź, jakie badania prowadzi w ramach grantu w programie TEAM POIR 3/2016 > LINK

Cofnij