Stypendia im. A. von Humboldta przyznane

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów konkursu o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta. Na sześciomiesięczne pobyty naukowe przyjedzie do Polski trzech wybitnych profesorów z Niemiec.

 

Stypendystami dwudziestego pierwszego konkursu zostali:

  • prof. Holm Altenbach z Otto-von-Guericke-Universität w Magdeburgu (Niemcy), który podczas sześciomiesięcznego pobytu naukowego na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej będzie realizował projekt pt. „Modelling of advanced composite materials and structural elements” we współpracy z prof. Tomaszem Sadowskim
  • prof. Stefan Felsner z Technische Universität w Berlinie (Niemcy), który w ramach pięciomiesięcznego stypendium na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie będzie realizował projekt pt. „Dimensionality Properties of Posets” we współpracy z prof. Piotrem Mickiem
  • prof. Ralf Metzler z Uniwersytetu w Poczdamie (Niemcy), który podczas sześciomiesięcznego pobytu naukowego na Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej będzie realizował projekt pt. „Generalised stochastic models and data inference” we współpracy z prof. Aleksanderem Weronem

Celem konkursu o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta jest nagrodzenie osiągnięć naukowych laureatów oraz stymulowanie długofalowej współpracy między polskimi i niemieckimi badaczami. Stanowi ono odpowiednik Humboldt-Forschungspreis, prestiżowego wyróżnienia dla uczonych zagranicznych znanej niemieckiej Fundacji Aleksandra von Humboldta. Stypendium im. A. von Humboldta mogą otrzymać aktywni naukowo, wybitni niemieccy uczeni posiadający stanowisko profesora. Wysokość stypendium wynosi 4 000 ? miesięcznie. Konkurs jest skierowany do przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki. Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać do konkursu polscy uczeni.

Program jest realizowany na podstawie porozumienia z 1995 r. pomiędzy FNP a Fundacją Humboldta. Dzięki tej umowie Fundacja na rzecz Nauki Polskiej dołączyła do innych organizacji, które mają z Fundacją Humboldta analogiczne partnerskie porozumienia o wzajemnym przyznawaniu wyróżnień najwybitniejszym uczonym. Nazwa stypendium poprzez imię patrona nawiązuje do najlepszej tradycji współpracy naukowców polskich i niemieckich. Aleksander von Humboldt (1769-1859), niemiecki przyrodnik, podróżnik i geograf, współpracował z wieloma Polakami, był honorowym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie i pierwszym propagatorem poezji Adama Mickiewicza w Niemczech.

Grono laureatów, łącznie z tegorocznymi, liczy 67 osoby. Wnioski do kolejnego konkursu w programie Fundacja będzie przyjmować od połowy czerwca do 30 września br.

Więcej informacji o programie

Cofnij