Stypendia im. A. von Humboldta przyznane

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów Polskiego Honorowego Stypendium Naukowego im. Aleksandra von Humboldta. Jest ono przyznawane aktywnym naukowo wybitnym niemieckim uczonym, którzy chcą przyjechać do Polski na kilkumiesięczny pobyt naukowy.

 

W dwudziestym piątym konkursie (edycja 2021) stypendia otrzymali:

  • Prof. Dr. Wolfgang Domcke z Uniwersytetu Technicznego w Monachium, który w ramach trzymiesięcznego pobytu naukowego w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie będzie realizował projekt pt. ?Computational exploration of the reaction mechanisms involved in photoinduced water oxidation and hydrogen evolution with carbon nitrides? we współpracy z prof. Andrzejem Sobolewskim.
  • Prof. Dr. Gerd Röpke z Uniwersytetu w Rostock, który w ramach sześciomiesięcznego pobytu naukowego na Uniwersytecie Wrocławskim będzie realizował projekt pt. ?Few-body correlations and clusters in hot and dense nuclear matter? we współpracy z prof. Davidem Blaschke.
  • Dr. Shrikrishnan Sankaran z Instytutu Nowych Materiałów w Leibniz, który w ramach trzymiesięcznego pobytu naukowego w Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach będzie realizował projekt pt. ?Finding the way: Bacterial motility in 3D hierarchical architectures? we współpracy z dr Małgorzatą Włodarczyk-Biegun.
  • Prof. Dr. iur. Michael Stürner z Uniwersytetu w Konstancji, który w ramach sześciomiesięcznego pobytu naukowego na Uniwersytecie Zielonogórskim będzie realizował projekt pt. ?The Private International Law Dimension of Corporate Social Responsibility? we współpracy z prof. Arkadiuszem Wudarskim.

Każdy laureat otrzyma stypendium w miesięcznej wysokości 4 000 euro. Gratulujemy!

Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. A. von Humboldta jest przyznawane przez FNP na mocy porozumienia zawartego w 1995 r. przez FNP z Fundacją Humboldta. Stypendium umożliwia laureatom realizację projektów badawczych zgodnie z ich własnym wyborem we współpracy z naukowcami z kraju goszczącego.

Nazwa stypendium, poprzez imię patrona, nawiązuje do najlepszej tradycji współpracy naukowców polskich i niemieckich. Aleksander von Humboldt (1769-1859), niemiecki przyrodnik, podróżnik i geograf, współpracował z wieloma Polakami, był honorowym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie i pierwszym propagatorem poezji Adama Mickiewicza w Niemczech.

Kolejne konkursy w ramach programu nie będą realizowane.

Cofnij