Stypendia im. A. von Humboldta przyznane – konkurs 2015

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe, Informacje prasowe
-A A+

Fundacja wyłoniła laureatów Polskiego Honorowego Stypendium Naukowego im. Aleksandra von Humboldta. Jest ono przyznawane aktywnym naukowo wybitnym niemieckim uczonym, którzy chcą przyjechać do Polski na kilkumiesięczny pobyt naukowy.

W dziewiętnastym konkursie (edycja 2015) wyróżnieni zostali:

  • Doc dr Johann Jung z Deutsches Elektronen Synchrotron (DESY) w Hamburgu, który podczas sześciomiesięcznego pobytu stypendialnego będzie realizował projekt badawczy pt. ?A TMD-MC with automated hard process calculations? w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie we współpracy z dr. Krzysztofem Kutakiem
  • Dr Tord Riemann z Deutsches Elektronen Synchrotron (DESY) w Zeuthen, który podczas sześciomiesięcznego pobytu stypendialnego będzie realizował projekt badawczy pt. ?New theoretical methods and tools for accelerator physics? na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach we współpracy z prof. Januszem Gluzą
  • Prof. Michael Feig z Michigan State University, który podczas trzymiesięcznego pobytu stypendialnego będzie realizował projekt badawczy pt. ?Thermal stability of RNA – peptide nucleic acid duplexes via molecular dynamics simulations? w Centrum Nowych Technologii UW we współpracy dr hab. Joanną Trylską
  • Prof. Christian Rathmann z Uniwersytetu w Hamburgu, który podczas czteromiesięcznego pobytu stypendialnego będzie realizował projekt badawczy pt. ?Language plasticity in PJM signers in the context of IS communication? na Wydziale Polonistyki UW we współpracy z dr. Pawłem Rutkowskim

Każdy laureat otrzyma stypendium w wysokości 4 000 euro (miesięcznie).

Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. A. von Humboldta jest przyznawane przez FNP na mocy porozumienia zawartego w 1995 r. przez FNP z Fundacją Humboldta. Stypendium umożliwia laureatom realizację projektów badawczych zgodnie z ich własnym wyborem we współpracy z kolegami z kraju goszczącego.

Grono laureatów, łącznie z tegorocznymi, liczy 62 osoby.

Nazwa stypendium, poprzez imię patrona, nawiązuje do najlepszej tradycji współpracy naukowców polskich i niemieckich. Aleksander von Humboldt (1769-1859), niemiecki przyrodnik, podróżnik i geograf, współpracował z wieloma Polakami, był honorowym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie i pierwszym propagatorem poezji Adama Mickiewicza w Niemczech.

Cofnij