Stypendia START 2015 wręczone

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

W sobotnie przedpołudnie, 23 maja, na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym laureatom programu START. Zdobywcy tego prestiżowego stypendium ? najzdolniejsi młodzi naukowcy z całej Polski ? odebrali dyplomy z rąk prof. Andrzeja Jerzmanowskiego, przewodniczącego Rady Fundacji oraz prof. Macieja Żylicza, prezesa FNP. Stypendia zostały wręczone po raz 23.

Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia prof. Maciej Żylicza, który podkreślał, że otrzymanie stypendium START jest dowodem na to, że młody naukowiec osiągnął coś nowego, oryginalnego w nauce ? Oceniając wnioski, nie przestrzegamy tych zasad, które rozpleniły się naszym środowisku, nie liczymy ‚impact faktorów’, nie liczymy cytowań, nie liczymy liczby prac. Wystarczy mieć jedną, ale dobrą pracę, aby zostać wyróżnionym za pomocą tego stypendium ? powiedział prof. Żylicz. Zdradził także młodym naukowcom swoją receptę na sukces w nauce: ? Trzeba być ciekawym, zadawać właściwe pytania, bardzo ciężko pracować, umieć przekraczać granice między dziedzinami i? mieć szczęście ? mówił prof. Żylicz. Zwrócił także uwagę na to, jak istotne jest w pracy naukowej zmienianie środowiska, np. wyjazd za granicę na staż podoktorski ? To bardzo trudna, ale niezwykle ważna decyzja. Równocześnie jednak prof. Żylicz zachęcał młodych badaczy do powrotu do Polski ? Nam bardzo zależy na tym, abyście wracali do kraju i przekazywali wiedzę zdobytą za granicą ? podkreślał prof. Żylicz.

Po przemówieniu prof. Żylicza nadszedł czas na wręczanie dyplomów. Jako pierwsi odebrali je stypendyści, których dokonania naukowe zostały najwyżej ocenione przez recenzentów i którzy otrzymali specjalne wyróżnienia: dr Mateusz Chmurski (ur. 1985) z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, mgr Michał Jakubowicz (ur. 1987) z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Michał Pilipczuk (ur. 1988) z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, dr Michał Tomza (ur. 1987) z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz mgr inż. Maciej Wielgus (ur. 1986) z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej (w zastępstwie stypendysty dyplom odebrał prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski, opiekun naukowy laureata). Dyplom odebrała także dr Martyna Molak-Tomsia (ur. 1985) z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, laureatka Stypendium im. Barbary Skargi, przyznawanego osobie, której dorobek naukowy i plany badawcze, przedstawione w konkursie o stypendium START zostały bardzo wysoko ocenione i której badania wyróżniają się jednocześnie odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce.

W uroczystości, oprócz stypendystów, wzięli udział także zaproszeni przez nich goście oraz przedstawiciele środowiska naukowego. Listy do laureatów skierowali Prezydent RP Bronisław Komorowski, a także Ewa Kopacz, Prezes Rady Ministrów:

List_Prezydenta_Bronisława_Komorowskiego

List_Premier_Ewy_Kopacz

Program START jest jednym z dwóch ? obok Nagrody FNP ? najdłużej realizowanych programów Fundacji. Jest jednocześnie największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców. W tegorocznej, 23. edycji konkursu, stypendia w programie START zdobyło 130 laureatów. Zostali oni wyłonieni w toku kilkuetapowej procedury konkursowej z grona 1241 kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu. Wysokość rocznego stypendium to 28 tys. zł  do wykorzystania na dowolny cel. Stypendia osób wyróżnionych zostały podwyższone do kwoty 36 tys. zł. Łączna kwota, jaką Fundacja przeznaczy na stypendia w programie START w 2015 roku, to ponad 3,6 mln zł.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Relacja zdjęciowa

Film z uroczystości

Relacja na facebooku

Animacja o programie START

Informacje dla mediów

Cofnij