Stypendia START 2016 wręczone

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

W słoneczne sobotnie przedpołudnie, 21 maja br., na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom tegorocznej edycji programu START. Stypendyści odebrali dyplomy z rąk prof. Andrzeja Jerzmanowskiego, przewodniczącego Rady FNP i prof. Macieja Żylicza, prezesa Zarządu FNP. Stypendia zostały przyznane po raz 24.

W uroczystości, która zgromadziła ponad 350 osób, wzięli udział laureaci wraz z zaproszonymi przez nich gośćmi, przedstawiciele instytucji naukowych, w których pracują tegoroczni stypendyści, przedstawiciele instytucji rządowych i pozarządowych, a także osoby reprezentujące środowisko naukowe. Gośćmi specjalnymi uroczystości byli: Mateusz Morawiecki, wicepremier i minister rozwoju oraz prof. Teresa Czerwińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Listy do laureatów skierowali Prezydent RP Andrzej Duda oraz Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia prof. Macieja Żylicza, który podkreślił, że dokonana przez FNP ocena programu START wykazała, iż laureaci programu osiągają samodzielność naukową wyrażoną poprzez uzyskanie habilitacji dziesięć razy szybciej niż średnio ma to miejsce w naszym kraju. Należycie  Państwo do elity, mają Państwo buławę w plecaku i teraz trzeba tylko wykorzystać te dużą szansę ? powiedział prof. Żylicz zwracając się do stypendystów.

Po przemówieniu prof. Żylicza goście obejrzeli prezentację i film o programie START. Następnie rozpoczęła cię ceremonia wręczania dyplomów. W pierwszej kolejności dyplomy odebrali stypendyści wyróżnieni, których osiągnięcia badawcze zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu: dr Michał Pilipczuk z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, którego prace dotyczą fundamentalnych zagadnień informatyki teoretycznej; dr Piotr Rzymski z Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, badacz o imponującym dorobku naukowym z zakresu biologii środowiskowej i aktywny popularyzator nauki; dr hab. Krzysztof Sośnica z Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który jest współautorem empirycznego modelu orbit dla satelitów geodezyjnych i oprogramowania do precyzyjnych analiz obserwacji satelitarnych.

W tym roku po raz pierwszy przyznane zostało specjalne wyróżnienie w ramach utworzonego w 2015 r. Funduszu im. prof. Adama Sobiczewskiego. Jego celem jest dofinansowanie wybranych stypendiów, najwyżej ocenionych laureatów programu START, zajmujących się dziedzinami bliskimi zainteresowaniom Fundatora  –  fizyką teoretyczną, matematyką i astronomią.  Pierwszą beneficjentką Funduszu została Bogumiła Świeżewska z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, która odebrała nagrodę z rąk prof. Adama Sobiczewskiego. Laureatka zajmuje się fizyką cząstek elementarnych i oddziaływań fundamentalnych, w tym zagadnieniami ciemnej materii. Wśród jej najistotniejszych osiągnięć naukowych są wyniki badań dotyczące konsekwencji odkrycia bozonu Higgsa. Prace doskonale wykorzystują obecny stan wiedzy, pozwalają rozwijać  rozszerzenia Modelu Standardowego, równocześnie konfrontując je z nowymi danymi doświadczalnymi, m.in. pochodzącymi z akceleratora LHC w CERN?ie.

Stypendia START są przyznawane przez FNP od 1993 r. Do 2016 r. włącznie FNP przyznała 3336 stypendiów na kwotę 72 500 000 zł. 121 laureatów tegorocznej edycji konkursu zostało wyłonionych spośród 1291 kandydatów. Są to naukowcy przed trzydziestym rokiem życia (lub do 32. roku życia, jeśli korzystali z urlopów macierzyńskich lub wychowawczych), tuż przed zrobieniem doktoratu lub tuż po doktoracie, pracujący w ośrodkach badawczych w całej Polsce. Średni wiek tegorocznych laureatów programu START wynosi 29 lat, a 67% laureatów posiada stopień doktora (w Polsce przeciętny wiek uzyskiwania doktoratu wynosi około 35 lat). Grono laureatów wszystkich konkursów, łącznie z tegorocznym, liczy już ponad 2700 osób.

Galeria zdjęć z uroczystości

Zapis transmisji online

Informacje dla mediów

Krótka relacja video z uroczystości

 

Cofnij