Stypendia START 2018 wręczone

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Informacje prasowe
-A A+

W sobotę 26 maja br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stu laureatom konkursu w programie START. Stypendia dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski zostały przyznane już po raz dwudziesty szósty.

W uroczystości wzięło udział ponad 350 osób, a wśród nich: laureaci programu wraz z osobami towarzyszącymi, przedstawiciele instytucji naukowych, w których pracują tegoroczni stypendyści, przedstawiciele władz państwowych, a także osoby reprezentujące środowisko naukowe. Gośćmi specjalnymi uroczystości byli: prof. Jerzy Duszyński, prezes PAN, Łukasz Wojdyga, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i prof. Marek Rymsza, doradca prezydenta RP, a także Romuald Łanczkowski, doradca marszałka Senatu.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia prof. Macieja Żylicza, prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, który podkreślił, że w swojej pracy badawczej naukowcy powinni podejmować ważne, dokładnie sprecyzowane zagadnienia. „Chodzi o to, aby wybierać tematy istotne ze względu na rozwój nauki, społeczeństwa czy gospodarki, a nie skupiać się na rzeczach trywialnych. Dlatego nie możemy publikować przyczynkowych prac. Dzisiejszy system oceny doprowadza do tego, że szczególnie młodzi ludzie ulegają tej manii publikowania prac czasami byle jakich” – powiedział prof. Żylicz. Dodał też, że w procesie oceny kandydatów w konkursie START najważniejsze jest osiągnięcie naukowe kandydata, a nie liczba publikacji.

Po przemówieniu prof. Żylicza uczestnicy uroczystości obejrzeli animację i film o programie START. Następnie odbyła się ceremonia wręczenia dyplomów stu laureatom tegorocznego konkursu. W pierwszej kolejności z rąk prof. Macieja Żylicza oraz przewodniczącego rady FNP prof. Leona Gradonia dyplomy odebrali: mgr Przemysław Mróz z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, laureat wyróżniony w konkursie, oraz Joanna Winiarska w imieniu drugiego wyróżnionego laureata – dra inż. Michała Winiarskiego z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Osiągnięcia badawcze wyróżnionych stypendystów zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu.

Prof. Żylicz wraz z prof. Gradoniem wręczyli także Stypendium im. Barbary Skargi mgr Karolinie Finc z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu. Karolina Finc otrzymała stypendium powiększone do 36 tys. zł w uznaniu za badania, które wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce.

FNP realizuje program START od 1993 r. Stypendia są wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych naukowców i stanowią dla nich pomoc w trudnych początkach kariery naukowej. Do 2018 r. stypendia o łącznej wartości 78,5 mln zł  otrzymało już ponad 2900 osób.

W tym roku Fundacja przekazała laureatom programu ok. 3 mln zł. Wysokość stypendium wyniosła 28 tys. zł, zaś stypendia wyróżnionych laureatów zostały podwyższone do 36 tys. zł i w całości sfinansowane ze środków uzyskanych przez FNP z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na zdjęciu: stypendyści programu START podczas uroczystości wręczenia dyplomów wraz z Krystyną Frąk – Koordynatorką Programu na Zamku Królewskim w dn. 26.05.2018 r. Fot. One HD.

 

 

Cofnij