Stypendia START 2019 wręczone

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

W sobotę, 25 maja br., na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów tegorocznym laureatom programu START.

Nagrody odebrało stu najzdolniejszych młodych badaczy z całej Polski, którzy w tym roku wygrali konkurs w programie START. ?Brylanty są wszędzie? ? powiedział prof. Maciej Żylicz, w swoim przemówieniu skierowanym do stypendystów. Zaznaczył też, że z przeprowadzonej przez FNP analizy karier prawie 3 tys. dotychczasowych laureatów programu START wynika, że naukowcy, którzy otrzymali stypendium START zdobywają habilitację średnio o 10 lat wcześniej w stosunku do średniej w naszym kraju. ?Macie buławę w plecaku? ? powiedział prof. Żylicz, zwracając się do tegorocznych laureatów.

W gali wręczenia stypendiów udział wzięli laureaci wraz ze swoimi rodzinami oraz licznie przybyli przedstawiciele środowiska naukowego. Listy gratulacyjne przesłali Marszałek Sejmu, Pan Marek Kuchciński, Marszałek Senatu, Pan Stanisław Karczewski oraz Premier RP, Pan Mateusz Morawiecki.

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.

Do tegorocznej edycji konkursu przystąpiło 899 kandydatów, spośród których stypendiami uhonorowano 100 osób.

W tym roku czworo laureatów uzyskało wyróżnienia za wybitne osiągnięcia naukowe. Są to: Agata Perlińska i Michał Parniak-Niedojadło z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, dr inż. Rafał Szabla z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie oraz Michał Włodarczyk z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Stypendia tych osób zostaną podwyższone do 36 tys. zł.

W konkursie 2019 raz kolejny przyznano również Stypendium im. Barbary Skargi. Otrzymuje je osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Tegoroczną laureatką Stypendium im. Barbary Skargi została dr Joanna Rak z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badaczka analizuje kulturę przemocy politycznej i ruchów protestu w Europie. Będzie ona otrzymywać stypendium podwyższone do kwoty 36 tys. zł.

Tegoroczni laureaci dołączają do grona ponad 2 900 dotychczasowych stypendystów, którzy otrzymali stypendium START w ciągu 27 lat realizacji programu. Fundacja przekazała im w sumie ponad 81,5 mln zł.

Stypendia w tegorocznym konkursie ? na który FNP przekazała 3 mln zł – zostaną sfinansowane zarówno ze środków własnych Fundacji, jak i z darowizn przekazanych przez prywatnych darczyńców oraz firmy: Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej a także spółkę SensDx. Stypendia dla ekonomistów i matematyków w konkursie 2019 sfinansuje Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej. Z kolei fundusze pochodzące z wpłat 1% podatku dochodowego Fundacja przeznaczy na stypendia laureatów wyróżnionych w konkursie.

Nabór wniosków do konkursu START 2020 odbędzie się jesienią br.

Więcej informacji:

Cofnij