Stypendia START FNP wręczone po raz trzydziesty

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe, Informacje prasowe
-A A+

W sobotę, 10 września br., w siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatkom i laureatom programu START 2022. Było to jubileuszowe spotkanie, ponieważ prestiżowe stypendia dla wybitnych młodych uczonych zostały wręczone po raz trzydziesty.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 12.00. Laureaci odbierali swoje dyplomy z rąk prof. Macieja Żylicza, prezesa FNP i prof. Tomasza Guzika, przewodniczącego Rady FNP.

W wystąpieniu gratulacyjnym, skierowanym do przybyłych stypendystów i stypendystek, prof. Maciej Żylicz, prezes FNP podkreślił, że tegoroczna edycja konkursu jest szczególna, ze względu na jubileusz 30-lecia programu START, w którym Fundacja nagrodziła łącznie ponad 3 300 obiecujących, młodych naukowców i naukowczyń, przyznając im w sumie ponad 90 milionów złotych dofinansowania. Profesor przypomniał także, że swoją renomę program START zawdzięcza wielostopniowej, wnikliwej procedurze merytorycznej oceny wniosków oraz wyśrubowanym kryteriom wyboru laureatów, gdzie najważniejszy jest wysoki poziom naukowy i oryginalność osiągnięcia oraz jednoznaczność udziału kandydata w odkryciu naukowym. ?W tym roku w procesie oceny 794 wniosków złożonych do konkursu uczestniczyło aż 77 ekspertów i recenzentów. To bardzo wiele osób, które wykonały ogromną pracę, za którą wszystkim chciałbym bardzo podziękować? ? mówił prof. Żylicz. Profesor podziękował też członkom Zarządu Fundacji, którzy na podstawie opinii ekspertów i recenzentów dokonują wyboru laureatów oraz członkom Rady FNP, która zatwierdza decyzję Zarządu. Profesor swoje przemówienie zwieńczył życzeniami dla laureatów: ?Życzę Wam, abyście byli kreatywni i mieli dużą wyobraźnię, ale także, abyście pamiętali o tym, że uprawianie nauki uczy nas pokory, bo musimy też przyjąć do wiadomości, że czasami możemy się mylić?.

Życzenia laureatkom i laureatom przekazał także prof. Tomasz Guzik, przewodniczący Rady FNP ? ?Życzę Państwu wielu kolejnych odkryć i tego, abyście pamiętali, podążając za słowami Marii Skłodowskiej-Curie, że nauka i odkrycia są po to, aby zmniejszać cierpienie ludzkie i ułatwiać nam życie?.

Laureaci jubileuszowej edycji START
Laureaci jubileuszowej edycji START wraz z prof. Maciejem Żyliczem i prof. Tomaszem Guzikiem.

 

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych przed trzydziestką. Co roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej nagradza 100 osób. Laureaci i laureatki otrzymują roczne indywidualne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel. W ciągu 30 lat realizacji programu, prestiżowe stypendia zdobyło już ponad 3 300 wybitnych badaczy i badaczek, którym FNP przekazała w sumie ponad 90,5 mln zł.

Od 2009 r. Fundacja przyznaje również w programie START wyróżnienia kandydatom, których osiągnięcia badawcze zostały ocenione przez recenzentów konkursu jako wybitne. Stypendia tych osób zostaną podwyższone do kwoty 36 tys. zł. W tym roku wyróżnienia otrzymali:

  • Mgr Aleksandra Kopacz z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
  • Dr Dariusz Kosz z Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej,
  • Dr Joanna Mazur z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
DSC_5540 kopia
Mgr Aleksandra Kopacz, prof. Maciej Żylicz, prof. Tomasz Guzik

 

W ramach programu START przyznawane jest również Stypendium im. Barbary Skargi. Może je otrzymać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Tegorocznym laureatem został mgr inż. Sylwester Swat z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej.

DSC_5559 kopia
Mgr inż. Sylwester Swat, prof. Maciej Żylicz, prof. Tomasz Guzik

 

Od roku 2015 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w programie START przyznaje wyróżnienie im. prof. Adama Sobiczewskiego. Może je otrzymać laureat prowadzący badania naukowe w dziedzinie matematyki, fizyki teoretycznej bądź astronomii. Ponadto głównym kryterium wyróżnienia jest wyjątkowo wysoka jakość dorobku naukowego kandydata. W tym roku otrzymała je mgr Aleksandra Olejak z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie.

W bieżącym konkursie po raz pierwszy przyznane zostało stypendium z wyróżnieniem im. prof. Wacława Szybalskiego, które otrzymać może wybitny młody naukowiec prowadzący badania w dziedzinach nauki uprawianych przez Fundatora, czyli biotechnologii, genetyce lub biologii molekularnej. Stypendium otrzymała mgr Aleksandra Synowiec z Małopolskiego Centrum Biotechnologii przy Uniwersytecie Jagiellońskim.

O stypendium ubiegać się mogą młodzi naukowcy do 30 r.ż. (lub starsi, jeżeli korzystają z regulaminowych możliwości przedłużenia). Dorobek kandydatów ? udokumentowany patentami lub publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych ? jest oceniany przez uczonych będących autorytetami w swoich dziedzinach. Formalnie poprawne wnioski najpierw ocenia panel ekspercki, który najlepsze kandydatury kieruje do recenzji. Każdemu wnioskowi zakwalifikowanemu do tego etapu przygląda się kolejnych trzech recenzentów. Na podstawie opinii, zebranych na poszczególnych etapach oceny merytorycznej, wyboru laureatów dokonuje Zarząd Fundacji. Decyzja Zarządu zatwierdzana jest przez Radę Fundacji.

Program START oferuje również dodatkowe finansowanie (stypendium wyjazdowe) na wyjazd studyjny do zagranicznego ośrodka naukowego oraz możliwość wzięcia udziału wybranych stypendystów w spotkaniu z noblistami w niemieckim Lindau.

Stypendia w programie START są finansowane z budżetu Fundacji, ze środków pochodzących od prywatnych darczyńców, firm i instytucji oraz wpłat 1% podatku dochodowego. Partnerem programu START jest Fundacja PZU.

Nabór wniosków do kolejnej edycji konkursu zostanie ogłoszony już wkrótce.

Więcej informacji:

Obejrzyj:

Zdjęcia: Magdalena Wiśniewska-Krasińska

Cofnij