Stypendia START 2014 przyznane

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja rozstrzygnęła 22. konkurs w programie START i wyłoniła 136 tegorocznych laureatów – młodych, wybitnych uczonych na starcie kariery naukowej. Każdy z nich otrzyma od Fundacji stypendium w wysokości 28 tys. zł. Stypendium to można przeznaczyć na dowolny cel.  

W ramach stypendium START Fundacja przyznaje również specjalne wyróżnienia  dla najwyżej ocenionych w konkursie kandydatów. Podstawowym kryterium przyznawania wyróżnień  jest wyjątkowo wysoka jakość dorobku naukowego kandydatów , uznana przez recenzentów konkursu za wybitną. W tym roku otrzymali je badacze:

 

  • Dr Agata Cygan z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK
  • Mgr Tomasz Kamiński z Instytutu Chemii Fizycznej PAN
  • Dr inż. Joanna Olesiak-Bańska z Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej
  • Dr inż. Weronika Wituszyńska z Wydziału Ogrodnictwa SGGW

Stypendia wyróżnionych laureatów zostaną podwyższone do kwoty 36 000 zł ze środków uzyskanych przez FNP z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.  

W tym roku po raz pierwszy zostało przyznane Stypendium im. Barbary Skargi, które może otrzymać osoba, której dorobek naukowy i plany badawcze, przedstawione w konkursie o stypendium START zostały bardzo wysoko ocenione i której badania wyróżniają się jednocześnie odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce.

Laureatem Stypendium im. Barbary Skargi został dr inż. Piotr  Hańczyc z Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej. Wysokość  jego stypendium zostanie również podwyższona do 36 000 zł.

Tegoroczni stypendyści zostali wybrani spośród 1250 kandydatów. Współczynnik sukcesu w konkursie wyniósł 10,9% a startowali w nim zarówno kandydaci ubiegający się o stypendium po raz pierwszy, jak również stypendyści z ubiegłego roku przedłużający stypendium. Wszyscy uczestnicy otrzymają pisemne zawiadomienia o jego wynikach.

Uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym laureatom programu START odbędzie się 31 maja br. (sobota) o godz. 11.00 na Zamku Królewskim w Warszawie. Laureaci otrzymają zaproszenia na uroczystość w najbliższym tygodniu.

Lista laureatów.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Cofnij