Stypendia START przyznane

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 21. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców. W tym roku otrzyma je 127 badaczy. Wysokość rocznego stypendium to 28 tys. zł, a łączna kwota, jaką Fundacja przeznaczy na stypendia START w 2013 roku to ponad 3,5 mln zł.

Laureaci tegorocznej edycji konkursu zostali wyłonieni spośród 1076 kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu. Są to naukowcy przed trzydziestką (lub mający do 32 lat, jeśli korzystali z urlopów macierzyńskich lub wychowawczych), tuż przed lub tuż po zrobieniu doktoratu, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki i pochodzący z ośrodków badawczych w całej Polsce. Stypendia FNP mogą przeznaczyć na dowolny cel. Średni wiek tegorocznych laureatów programu START to 28 lat; 48 % laureatów posiada stopień doktora (średni wiek uzyskiwania doktoratu w Polsce to ok. 35 lat).

START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców. Jest to jednocześnie najdłużej realizowany program Fundacji, która od 1993 r. corocznie przyznaje w nim ponad 100 stypendiów. Grono laureatów wszystkich edycji konkursu, łącznie z tegoroczną, liczy już 2 339 osób. Stypendia mają wesprzeć finansowo młodych badaczy w trudnych początkach kariery naukowej i umożliwić im pełne poświęcenie się nauce.

Od 2009 r. Fundacja przyznaje również specjalne wyróżnienia kandydatom, których osiągnięcia badawcze zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu. W tym roku wyróżnienie to otrzymali: dr n. med. Wojciech Fendler z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który zajmuje się badaniami nad cukrzycą, a w szczególności analizą epidemiologiczną i zagadnieniami biostatystyki oraz mgr inż. Grzegorz Soboń z Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, który prowadzi badania w obszarze fotoniki, koncentrując się na wykorzystaniu grafenu w laserach światłowodowych. Stypendia wyróżnionych laureatów zostaną podwyższone do kwoty 36 000 zł ze środków uzyskanych przez FNP z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.  

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom 21. edycji  programu START odbędzie się w sobotę 20 kwietnia o godz. 11.00 na Zamku Królewskim w Warszawie. Obok stypendystów i ich rodzin, weźmie w niej udział liczne grono przedstawicieli środowiska naukowego.

                                                              KONKURS START 2013 w liczbach

  • 3 572 000 zł ? łączna kwota przeznaczona przez FNP na stypendia w 21. edycji konkursu START
  • 1076 wniosków do konkursu
  • 127 laureatów  (11,8 % spośród ubiegających się o stypendium)
  • 80 mężczyzn i 47 kobiet wśród laureatów
  • Dziedziny najczęściej reprezentowane przez laureatów: chemia (12 stypendystów), fizyka (10 stypendystów) i biologia medyczna (8 stypendystów)
  • Instytucje, z których pochodzi największa liczba stypendystów: Uniwersytet Warszawski (34 stypendystów), Uniwersytet Jagielloński (18 stypendystów), Politechnika Wrocławska (9 stypendystów), Politechnika Warszawska (8 stypendystów), AGH (5 stypendystów)
  • Najwięcej stypendystów rekrutuje się z takich miast, jak: Warszawa (55 stypendystów), Kraków (29 stypendystów), Wrocław (15 stypendystów), Poznań (9 stypendystów) oraz Gdańsk (6 stypendystów)
  • Placówki naukowe, z którymi najczęściej związani są stypendyści, to: szkoły wyższe (105), instytuty PAN (18) oraz inne jednostki (4) 

***

Stypendia START są przyznawane przez FNP od 1993 r. Do 2013 r. włącznie FNP przyznała 2 949 stypendiów (razem z przedłużeniami na drugi rok) na łączną kwotę 61,6 mln zł.

Stypendia START stanowią wyróżnienie dla młodych naukowców, którzy choć dopiero rozpoczynają karierę naukową, mogą się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi. Przyznanie stypendiów odbywa się w drodze konkursu, w którym recenzenci będący uznanymi autorytetami w danej dziedzinie nauki, oceniają dorobek kandydatów. Dorobek ten musi być udokumentowany publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych. Każdy wniosek opiniowany jest przez co najmniej trzech recenzentów.

Od 2004 roku stypendia START są finansowane ze środków przekazanych Fundacji na podstawie ustawy prywatyzacyjnej z 2000 roku (na mocy tej ustawy 2% środków z prywatyzacji jednoosobowych spółek Skarbu Państwa było przekazywane w latach 2003-2004 na majątek Fundacji; po zmianie ustawy adresatem 2% środków uzyskiwanych w dalszych etapach prywatyzacji został nieistniejący już Komitet Badań Naukowych).

 

Kontakt prasowy:

Dominika Wojtysiak-Łańska, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: tel. 022 845 95 41, 698 931 944, dominika.wojtysiak@fnp.org.pl

Cofnij