Stypendia START wręczone

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

W sobotnie przedpołudnie, 31 maja, na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym laureatom programu START. Zdobywcy tego prestiżowego stypendium ? najzdolniejsi młodzi naukowcy z całej Polski ? odebrali dyplomy z rąk prof. Ireny Kotowskiej, wiceprzewodniczącej Rady Fundacji oraz prof. Macieja Żylicza, prezesa FNP. Stypendia zostały wręczone po raz 22.

Jako pierwsi dyplomy odebrali stypendyści, których dokonania naukowe zostały dodatkowo wyróżnione w konkursie: dr inż. Piotr Hańczyc z Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej (pierwszy w historii programu START laureat Stypendium im. Barbary Skargi dla młodego uczonego, którego badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce) oraz Tomasz Kamiński z Instytutu Chemii Fizycznej PAN, dr inż. Joanna Olesiak-Bańska z Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej i dr inż. Weronika Wituszyńska z Wydziału Ogrodnictwa SGGW. W imieniu nieobecnej na uroczystości dr Agaty Cygan z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, która także została wyróżniona, dyplom odebrał Tata. Stypendia czwórki laureatów (ich wnioski zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu), zostaną podwyższone do 36 tys. zł ze środków uzyskanych przez FNP z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (wysokość stypendiów w 2014 roku to 28 tys. zł).

Prof. Maciej Żylicz w swoim wystąpieniu skierowanym do laureatów podkreślił, że stypendium FNP jest dla nich startem w nauce, porównując jednocześnie drogę do stawania się uczonym do wspinaczki wysokogórskiej: Czasami trzeba przystanąć, zmienić drogę, a nawet zawrócić z obranej ścieżki. Ale ten trud rekompensuje osiągniecie szczytu. Ze szczytu możemy zobaczyć dużo więcej ? możemy poczuć się wolni.

W uroczystości, obok stypendystów, wzięli udział także zaproszeni przez nich goście oraz przedstawiciele środowiska naukowego. Listy do laureatów skierowali: Prezydent RP Bronisław Komorowski, który napisał m.in.: Jestem pewien, że każda inwestycja w młodych, zdolnych polskich badaczy to inwestycja w rodzimą naukę i najbardziej perspektywiczna inwestycja w rozwój naszego kraju, w jego konkurencyjność, w tworzenie warunków dla technologicznych i gospodarczych innowacji, a także Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz oraz Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński. List prezydenta Komorowskiego odczytał obecny na uroczystości Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reprezentował podsekretarz stanu prof. Włodzisław Duch, który osobiście pogratulował stypendystom.

***

Program START jest jednym z dwóch ? obok Nagrody FNP ? najdłużej realizowanych programów Fundacji. Jest on jednocześnie największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców. W tegorocznej, 22. edycji konkursu, stypendia w programie START zdobyło 136 laureatów. Zostali oni wyłonieni w toku kilkuetapowej procedury konkursowej z grona 1250 kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu. Wysokość rocznego stypendium to 28 tys. zł  do wykorzystania na dowolny cel. Łączna kwota, jaką Fundacja przeznaczy na stypendia w programie START w tym roku, to ponad 3,8 mln zł.

List Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

List Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz

List Ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego

Cofnij