Stypendia w Polsce dla niemieckich naukowców

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Jeszcze do 1 października polscy naukowcy mogą zgłaszać kandydatów do 22. konkursu o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, umożliwiającego wybitnym niemieckim uczonym przyjazd na kilkumiesięczne pobyty naukowe w Polsce.

Stypendium ma na celu stymulowanie długookresowej współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi badaczami oraz uhonorowanie osiągnięć naukowych laureatów. Stanowi ono odpowiednik Humboldt-Forschungspreis, prestiżowego wyróżnienia dla uczonych zagranicznych znanej niemieckiej Fundacji Aleksandra von Humboldta (Alexander von Humboldt Stiftung).

Stypendium Humboldta to szansa dla polskich i niemieckich naukowców na zacieśnienie lub rozwinięcie współpracy naukowej ? mówi dr Tomasz Poprawka, zastępca dyrektora ds. działalności programowej w FNP. Dla Fundacji to ponadto jeden ze sposobów na promowanie naszego kraju jako coraz bardziej atrakcyjnego miejsca do uprawiania nauki zarówno dla polskich, jak i zagranicznych naukowców ? dodaje Poprawka.

Stypendium im. A. von Humboldta mogą otrzymać aktywni naukowo, wybitni niemieccy uczeni, posiadający stanowisko profesora, którzy chcą przyjechać do Polski na kilkumiesięczne pobyty naukowe. Kandydatów zgłaszać mogą wyłącznie polscy naukowcy. Wysokość stypendium wynosi obecnie równowartość 4 000 ? miesięcznie i jest ono przyznawane na okres od 3 do 6 miesięcy. Konkurs jest skierowany do badaczy ze wszystkich dziedzin nauki. Wnioski ? składane w języku angielskim ? oceniają niezależni recenzenci, będący ekspertami w dziedzinie reprezentowanej przez kandydata. Laureatów wybiera Zarząd Fundacji, kierując się ocenami recenzentów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku 2019 r.

Przyznawanie stypendium odbywa się na podstawie porozumienia z 1995 r. pomiędzy FNP a Fundacją Humboldta. Dzięki tej umowie Fundacja na rzecz Nauki Polskiej dołączyła do podobnych organizacji z 19 krajów, które mają z Fundacją Humboldta analogiczne partnerskie porozumienia o wzajemnym przyznawaniu tych wyróżnień najwybitniejszym uczonym. Od czasu uruchomienia pierwszego konkursu, stypendia na prowadzenie badań w wybranych ośrodkach w Polsce otrzymało 67 naukowców z Niemiec.

Nazwa stypendium poprzez imię patrona nawiązuje do najlepszej tradycji współpracy naukowców polskich i niemieckich. Aleksander von Humboldt (1769-1859), niemiecki przyrodnik, podróżnik i geograf, współpracował z wieloma Polakami, był honorowym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie i pierwszym propagatorem poezji Adama Mickiewicza w Niemczech.

Kontakt prasowy: Dominika Wojtysiak, tel. 22 845 95 41, 698 931 944,  wojtysiak@fnp.org.pl

Cofnij