Stypendium im. A. von Humboldta ? trwa nabór wniosków

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Jeszcze do 1 października polscy naukowcy mogą zgłaszać kandydatów do 22. konkursu o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, umożliwiającego wybitnym niemieckim uczonym przyjazd na kilkumiesięczne pobyty naukowe w Polsce.

Stypendium ma na celu stymulowanie długookresowej współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi badaczami oraz uhonorowanie osiągnięć naukowych laureatów. Stanowi ono odpowiednik Humboldt-Forschungspreis, prestiżowego wyróżnienia dla uczonych zagranicznych znanej niemieckiej Fundacji Aleksandra von Humboldta (Alexander von Humboldt Stiftung).

Stypendium może być przyznane niemieckiemu uczonemu na okres od 3 do 6 miesięcy na pobyt w ośrodku naukowym w Polsce i może być wykorzystane w ciągu 3 lat od jego przyznania. Wysokość Stypendium wynosi obecnie równowartość 4 000 ? miesięcznie.

W celu zgłoszenia kandydata do Stypendium należy wypełnić wniosek. Termin zgłaszania kandydatur upływa 1 października 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat Stypendium.

Informacje dla mediów: LINK

Cofnij