Stypendysta FNP wśród laureatów konkursu o Nagrodę im. prof. Jana Czochralskiego

Dodano: :: Kategorie: Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Miło nam poinformować, że doktorant Wydziału Chemii mgr inż. Kamil Szlachetko, stypendysta w programie TEAM FNP, został laureatem IV edycji konkursu o Nagrodę im. prof. Jana Czochralskiego w kategorii za najlepszą pracę dyplomową.

Konkurs organizowany jest od 2014 roku przez Rektora Politechniki Warszawskiej i służy promowaniu dorobku naukowego wybitnego chemika prof. Jana Czochralskiego oraz promowaniu absolwentów studiów i innych naukowców prowadzących badania w obszarze działalności naukowo-technicznej Profesora Czochralskiego. Praca magisterska zatytułowana „Badanie nanomateriałów plazmonicznych Bi2O3-Ag metodą spektroskopii Ramana”, której Kamil Szlachetko jest autorem, zwyciężyła w kategorii na najlepszą pracę dyplomową.

Wyróżniona praca magisterska powstała pod opieką dr hab. Dobrosławy Kasprowicz z wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej oraz we współpracy z dr hab. Dorotą Anną Pawlak, laureatką programów FNP (TEAM, MAB),  kierownikiem Zakładu Materiałów Funkcjonalnych w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie oraz Laboratorium Technologii Materiałowych Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego ogłaszany jest przez Rektora Politechniki Warszawskiej. Konkurs służy promowaniu wybitnych osiągnięć prof. Jana Czochralskiego oraz promowaniu absolwentów studiów I, II lub III stopnia, którzy wykonali prace dyplomowe/doktorskie w obszarze działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego i innych naukowców prowadzących badania w tym zakresie.

Więcej informacji:

Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagrody (od lewej: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik Pełnomicnik Rektora PW ds. Nagrody im. profesora Jana Czochralskiego, laureat nagrody mgr inż. Kamil Szlachetko, Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt