Subsydia profesorskie MISTRZ wręczone

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

24 października  na Wydziale Biologii UW w Warszawie po raz szesnasty zostały wręczone dyplomy laureatom programu MISTRZ. Gościem honorowym uroczystości był prof. Brian Kobilka, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii z 2012 roku, który odwiedził Polskę na zaproszenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Noblista podczas spotkania wygłosił wykład pt. ?Structural insights into G protein coupled receptor activation?.

 

Liczne grono przybyłych gości powitała dziekan Wydziału Biologii UW? prof. Agnieszka Mostowska. Następnie przemówienie wygłosił prezes Fundacji na rzecz Nauki, prof. Maciej Żylicz, który podkreślił wyjątkowość programu MISTRZ. Subsydia profesorskie są wręczane wyróżniającym się doświadczonym  badaczom  na intensyfikację prowadzonych dotychczas prac lub w celu umożliwienia podjęcia nowych kierunków badań, ale decyzja o sposobie wykorzystania otrzymanych pieniędzy należy do laureatów.

 

W tym roku podczas uroczystości dyplomy zostały wręczone aż 19 laureatom z dwóch edycji  2012 i 2013, którzy otrzymali subsydia w wysokości 300 tyś. zł każde. Łączna wartość przekazanych środków to 5,7 mln zł.

Laureatami programu MISTRZ w edycji 2013 (nauki chemiczne i o materiałach) zostali:

 • Prof. Grzegorz Chałasiński z Uniwersytetu Warszawskiego, który będzie prowadzić badania na temat nowych przybliżeń funkcjonału gęstości elektronowej odpowiednich do projektowania układów w chemii supramolekularnej i elektronice organicznej;
 • Dr hab. Piotr Garstecki z Instytutu Chemii Fizycznej PAN, który zbada zastosowania technik mikroprzepływowychw chemii, biologii i diagnostyce;
 • Prof. Ewa Górecka z Uniwersytetu Warszawskiego, która sprawdzi czy nematyki naprawdę są prostymi fazami ciekło krystalicznymi;
 • Prof. Daniel Gryko z Instytutu Chemii Organicznej PAN, który zamierza  zbadać syntezę policyklicznych związków heterocyklicznych poprzez węwnątrzcząsteczkowe odwodornienie w obecności kwasów Lewisa i Br?nsteda;
 • Prof. Grzegorz Karczewski z Instytutu Fizyki PAN, który będzie realizował   badania na temat epitaksji z wiązek molekularnych oraz własności fizycznych studni kwantowych CdTe/Bi/ Pb1-x SnxTe /Bi/CdTe;
 • Prof. Janusz Zbigniew Lewiński z Instytutu Chemii Fizycznej PAN, który zrealizuje projekt ?Od prekursorów molekularnych do nanomateriałów funkcjonalnych?;
 • Prof. Józef Adam Liwo z Uniwersytetu Gdańskiego, który opracuje jednolity model gruboziarnisty makromolekuł biologicznych oparty o średniopolowe oddziaływania multipol-multipol oraz jego rozszerzenie na opis wielkoskalowy tych układów;
 • Prof. dr hab. inż. Marek Samoć z Politechniki Wrocławskiej, który prowadzi badania na temat nieliniowej nanobiofotoniki, analizując nieliniowe procesy optyczne istotne dla bioobrazowania i terapii indukowanych światłem prowadzone w domenie femtosekundowej;
 • Prof. Jacek Ulańskiz Politechniki Łódzkiej, który prowadzi projekt badawczy na temat wielofunkcyjnyh nanoustrukturyzowanych materiałów dla elektroniki organicznej. 

 Badacze nagrodzeni w edycji 2012 programu MISTRZ (nauki matematyczno-fizyczne i inżynierskie) to:

 • Prof. Andrzej Bartoszewiczz Politechniki Łódzkiej, który realizuje projekt  na temat optymalnego ślizgowego sterowania obiektami dynamicznymi;
 • Dr hab. Krzysztof Belczyński z Uniwersytetu Warszawskiego, który prowadzi badania na temat obiektów zwartych: SNIa, ULX oraz źródeł GR;
 • Prof. Bożena Czerny z Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN, która realizuje projekt badawczy na temat kwazarów jako znaczników rozkładu ciemnej energii;
 • Prof. Teodor Paweł Gotszalkz Politechniki Wrocławskiej, który bada nanometrologię z zastosowaniem zaawansowanych metod mikroskopii bliskich oddziaływań (NanoMetSPM).
 • Prof. Lech Tadeusz Januszkiewicz z Instytutu Matematycznego PAN , który prowadzi badania na temat geometrycznej teorii grup;
 • Prof. Piotr Kossacki z Uniwersytetu Warszawskiego, który bada manipulację spinem w nanostrukturach półprzewodnikowych;
 • Prof. Mieczysław Mastyło z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który bada metody interpolacyjne w teorii operatorów i przestrzeni Banacha;
 • Prof. Robert Moszyński z Uniwersytetu Warszawskiego, który realizuje  projekt  dotyczący teoretycznego modelowania fundamentalnych procesów molekularnych w reżimie niskich temperatur nowoczesnymi metodami teorii struktury elektronowej;
 • Prof. Maciej Ogorzałek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który opracowuje nowe metody obliczeniowe do projektowania układów mikro-elektronicznych następnych generacji;
 • Prof. Arkadiusz Wójs z Politechniki Wrocławskiej, który bada magneto-optykę nanostruktur półprzewodnikowych z nośnikami o spinie 3/2 (pod kątem zastosowań w przetwarzaniu informacji kwantowej). 

 

W drugiej części uroczystości wystąpił gość honorowy uroczystości. Wstęp do wykładu prof. Briana Kobilky wygłosił prof. Matthias Bochtler z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Noblista zaprezentował wyniki swoich badań nad receptorami związanymi z białkiem G. Stanowią one niezwykle istotną grupę receptorów, dzięki którym komórki wyczuwają zmiany środowiska i mogą sie do niego zaadaptować, a także umożliwiających odczuwanie zapachów i widzenie. Prof. Kobilka opowiedział o początkach badań, kiedy wygląd i liczba receptorów były nieznane. Obecnie w ludzkim genomie zidentyfikowano aż 800 zakodowanych receptorów, z którymi oddziałuje duża część leków. 

 

Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim przybyłym na uroczystość.

Cofnij