Sukces naszych laureatów w prestiżowym konkursie sieci QuantERA

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Miło nam poinformować, że w prestiżowym konkursie na badania z zakresu technologii kwantowych, organizowanym przez konsorcjum QuantERA, zostało nagrodzonych 12 międzynarodowych projektów, wśród których jest pięć z udziałem badaczy z Polski, w tym czterech naszych laureatów.

Zwycięskie projekty będą realizowane przez laureatów FNP związanych aktualnie z ośrodkami powstałymi w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – dra hab. Łukasza Rudnickiego (laureat programu START) i dra hab. Marcina Pawłowskiego (laureat programu FIRST TEAM) z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych Uniwersytetu Gdańskiego oraz dra Jana Kołodyńskiego (laureat programów START i HOMING) z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na liście nagrodzonych projektów znalazło się również konsorcjum, w którym uczestniczy dr Michał Karpiński w Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego – laureat programów FIRST TEAM I HOMING.

Łączny budżet projektów z udziałem polskich naukowców wyniesie ponad 1 mln euro – 4 projekty zostaną sfinansowane przez Nardowe Centrum Nauki, jeden przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

QuantERA jest największą na świecie siecią finansowania badań naukowych w dziedzinie technologii kwantowych i pierwszym programem typu ERA-NET Cofund koordynowanym przez instytucję z tzw. grupy państw EU 13. Drugi konkurs sieci QuantERA został ogłoszony w listopadzie 2018 r. przez 29 organizacji finansujących badania naukowe z 25 państw i od początku cieszył się dużym zainteresowaniem środowiska naukowego. W konkursie złożono 85 wniosków na łączną sumę ponad 85 mln euro. Do finansowania wybrano 12 projektów o łącznym budżecie w wysokości ok. 13 milionów euro. Koordynatorem konsorcjum QuantERA jest Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

Nagrodzone projekty z udziałem polskich zespołów badawczych:

  • Kwantowa super-rozdzielczość w pomiarach przestrzennych i częstotliwościowych, koordynowany przez dra hab. Łukasza Rudnickiego z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych Uniwersytetu Gdańskiego (we współpracy z zespołami z Czech, Francji, Hiszpanii i Niemiec)
  • C’MON-QSENS! Sensory kwantowe monitorowane w czasie ciągłym: Inteligentne narzędzia i ich zastosowania z udziałem dra Jana Kołodyńskiego z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (we współpracy z zespołami z Danii, Hiszpanii, Izraela, Szwecji i Wielkiej Brytanii);
  • Experimentally-oriented Device Independent CrypTography (finansowanie NCBR) z udziałem dra hab. Marcina Pawłowskiego z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych Uniwersytetu Gdańskiego (we współpracy z zespołami z Austrii, Czech, Węgier i Szwajcarii);
  • Kwantowe symulatory wykorzystujące atomy magnetyczne z udziałem prof. dr. hab. Mariusza Gajdy z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk (we współpracy z zespołami z Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec i Włoch);
  • Informacja i komunikacja kwantowa z wykorzystaniem kodowania wielowymiarowego z udziałem dra Michała Karpińskiego z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (we współpracy z zespołami z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch).

Koordynatorem naukowym programu QuantERA jest prof. Konrad Banaszek, laureat programu Międzynarodowe Agendy Badawcze, założyciel i dyrektor Centrum Kwantowych Technologii Optycznych.

Realizacja międzynarodowych projektów badawczych finansowanych w konkursie QuantERA rozpocznie się jeszcze w 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące projektów finansowanych w konkursie QuantERA oraz pełna lista rankingowa dostępne są na stronie.

Gratulujemy!

Przeczytaj także:

Na zdjęciu: dr Jan Kołodyński, fot. OneHD 

Cofnij