Sukces polskich zespołów w konkursie TEAMING OF EXCELLENCE

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Informacje prasowe
-A A+

Trzy polskie projekty znalazły się w grupie trzydziestu jeden wniosków zakwalifikowanych przez Komisję Europejską do drugiego etapu konkursu TEAMING of EXCELLENCE. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej pomagała przygotować zwycięskie projekty.

Do udziału w konkursie TEAMING OF EXCELLENCE było uprawnionych 15 krajów członkowskich UE oraz niektóre kraje stowarzyszone. Złożono 169 projektów, w tym 19 z Polski. Wyniki zostały ogłoszone przez KE w piątek, 30 stycznia.

Zwycięskie zespoły badawcze z Warszawy, Wrocławia i Łodzi złożyły projekty dotyczące utworzenia w Polsce nowej jednostki badawczej we współpracy z partnerem zagranicznym prowadzącym badania na najwyższym światowym poziomie. Teraz mają rok na przygotowanie szczegółowego biznesplanu dla tej struktury. Jeżeli zostanie on zaakceptowany, mają szansę otrzymać finansowanie w wysokości do 20 mln euro na okres 7 lat.

Ten niewątpliwy sukces polskich zespołów to efekt wyjątkowej współpracy naukowców z Polski i z zagranicy oraz kilku instytucji – MNiSW, NCBiRu i FNP. Cieszymy się, że była ona skuteczna i trzymamy kciuki, aby drugi etap konkursu był równie owocny – mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Międzynarodowy konkurs TEAMING of EXCELLENCE został ogłoszony przez Komisję Europejską w grudniu 2013 r. Jego koncepcja zakłada tworzenie w najmniej innowacyjnych państwach członkowskich nowych centrów badań i rozwoju w partnerstwie strategicznym z wiodącymi ośrodkami naukowymi z innego kraju UE lub państwa stowarzyszonego. Była to kolejna próba odpowiedzi na znaczące różnice w poziomie innowacyjności poszczególnych regionów Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

TEAMING of EXCELLENCE to szansa na stworzenie w Polsce nowych, międzynarodowych jednostek naukowych i rozwój kultury doskonałości naukowej w naszym kraju. Bez wątpienia powstanie takich ośrodków przyczyniłoby się również do stworzenia atrakcyjnych i konkurencyjnych stanowisk pracy dla najlepszych naukowców z całego świata. Dlatego Fundacja, w odpowiedzi na zaproszenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaangażowała się we wspieranie udziału polskich zespołów w tym konkursie – tłumaczy prof. Żylicz.

Fundacja przeprowadziła kampanię informacyjną o TEAMING OF EXCELLENCE oraz zaoferowała wsparcie w procesie przygotowania właściwych, poprawnych i atrakcyjnych wniosków. Oferta ta była skierowana do zespołów, które chciały stworzyć w Polsce zupełnie nową, międzynarodową jednostkę badawczą z udziałem renomowanego partnera zagranicznego.

Na ofertę Fundacji odpowiedziało 43 projektodawców. Po analizie prowadzonej przez FNP w oparciu o kryteria zawarte w ogłoszeniu, ostatecznie wyłoniono 10 projektów, najlepiej spełniających przyjęte założenia. Wsparcie FNP dla tych projektów obejmowało takie działania jak: opracowanie i dostarczenie analiz eksperckich dotyczących założeń, celów i oczekiwań KE odnośnie programu TEAMING of EXCELLENCE; organizacja kilku indywidulanych sesji dla każdego projektodawcy (łącznie ponad 40 indywidualnych spotkań), podczas których eksperci zagraniczni omawiali z projektodawcami projekty ich wniosków; ewaluacja wniosków przez ekspertów zagranicznych oraz stałe doradztwo. Wnioski zostały opracowane i złożone formalnie przez NCBiR, które jest ich oficjalnym koordynatorem.

Lista projektów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

  1. Centrum Innowacyjnych Biomateriałów w Łodzi (International Centre for Research on Innovative Biobased Materials (ICRI-BioM)) tworzone przez Politechnikę Łódzka, Łódzki Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Łódzki oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk we współpracy z dwoma instytutami Maxa Plancka z Niemiec: The Max Planck Institute for Polymer Research (MPI-P) w Moguncji i The Max-Planck-Institute for Biophysical Chemistry (MPIbpc) w Getyndze – w obszarze nauk chemicznych i o nowoczesnych materiałach.
  2. Wrocławskie Centrum Doskonałości (Wroclaw Center for Excellence) tworzone przez Politechnikę Wrocławską oraz Instytut Fraunhofera w Dreźnie i Uniwersytet w Wurzburgu z Niemiec – w obszarze fotoniki i nanomateriałów.
  3. CEZAMAT Environment w Warszawie tworzony przez Politechnikę Warszawską oraz niemiecki Instytut Fraunhofera i CEA-Tech (Francja) – w obszarze innowacyjnych, samoorganizujących się sieci czujników chemicznych i biochemicznych umożliwiających wykrywanie zagrożeń dla środowiska.

 

Cofnij