Sukcesy dr hab. Heleny Krasowskiej

Dodano: :: Kategorie: Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Laureatka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie KWERENDA w latach 2007, 2010 dr hab. Helena Krasowska profesor Instytutu Slawistyki PAN otrzymała wyróżnienie za prowadzenie i popularyzację badań nad wielokulturowością w Europie Środkowo-Wschodniej w XXIV edycji Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera. Gala wręczenia nagród odbyła się 18 października 2013 roku.

W Konkursie  o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera, organizowanym od 1983 roku przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze  ?Stopka?, nagradzani są badacze, twórcy i animatorzy kultury oraz działacze polonijni. Grono jego laureatów liczy prawie 180 osób, a do listy laureatów co roku dopisywane są kolejne nazwiska wybitnych przedstawicieli polskiej nauki oraz działaczy kulturalnych i społecznych.

 

Dr hab. Helena Krasowska otrzymała również  Nagrodę w kategorii: Dzieje Polaków na Wschodzie w XX edycji Konkursu ?Przeglądu Wschodniego? za rok 2012  za pracę: Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie

 

Serdecznie gratulujemy sukcesów!