Świat naukowy na pomoc Ukrainie (tekst dostępny w wersji UA)

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Środowisko naukowe z całego świata zjednoczyło się w organizacji sieci wsparcia dla dotkniętej wojną Ukrainy. W ostatnich dniach pojawiło się wiele inicjatyw, oferujących konkretną pomoc i wsparcie. Kilka z nich przedstawiamy poniżej.

#ScienceForUkraine to inicjatywa na rzecz międzynarodowego praktycznego wsparcia dla ukraińskich naukowców, profesorów, studentów oferująca zakwaterowanie, możliwość dalszej nauki, pracy naukowej czy kontynuowania badań. Do działań mogą przyłączyć się wszelkie uczelnie oraz instytucje badawcze i naukowe. Wystarczy wypełnić formularz na tej stronie. Działać można również na Twitterze – kluczem jest hashtag #ScienceForUkraine. Ośrodki naukowe umieszczają hashtag w postach o formie wsparcia, które oferują – możliwości pracy na uczelni, udziału w projekcie badawczym lub zakwaterowaniu. Mapka z informacjami jest na bieżąco aktualizowana tutaj.

Do wsparcia ukraińskich naukowców i naukowczyń zaapelowała również organizacja Science Europe, potępiając rosyjską napaść na Ukrainę. Organizacja Science Europe, do której należy również FNP, to stowarzyszenie ponad pięćdziesięciu organizacji i instytucji naukowych finansujących lub prowadzących badania naukowe, z dwudziestu siedmiu krajów europejskich. Pełna treść apelu dostępna jest pod tym linkiem.

Polska Akademia Nauk wdrożyła nowy program wsparcia współpracy z Ukrainą. PAN pokryje koszty związane z podróżą i pobytem ukraińskich naukowców i naukowczyń w swoich jednostkach naukowych, oferując im 3-miesięczny pobyt w Polsce, z możliwością przedłużenia. Więcej informacji tutaj.

Na przyjęcie naukowców i naukowczyń z Ukrainy są już gotowi również członkowie Akademii Młodych Uczonych, działającej przy PAN. Oferują nieodpłatne zakwaterowanie dla naukowców/naukowczyń oraz ich rodzin, przyjęcie do grupy badawczej lub zapewnienie im miejsca a także materiałów i narzędzi do pracy oraz sfinansowanie stypendiów bądź wynagrodzenia. Instytucje naukowe, chętne do pomocy, mogą zgłaszać się tu.

Również sieć badawcza Łukasiewicz, zlokalizowana w 12 polskich miastach, jest gotowa przyjąć ukraińskich naukowców, inżynierów, a także pracowników z doświadczeniem w zakresie produkcji i działu wsparcia. Oferuje również pomoc prawną w zakresie formalności oraz pośrednictwo przy znalezieniu mieszkania czy edukacji dla dzieci.
Łukasiewicz to multidyscyplinarna sieć badawcza, zatrudniająca blisko 7000 pracowników, w tym Ukraińców. Zajmuje się B+R w wielu obszarach – od logistyki i magazynowania, technologii lotniczych, cyfryzacji i mikroelektroniki, przez materiałoznawstwo, budownictwo i energetykę, po transport i biotechnologię. Więcej szczegółów pod tym linkiem.

Науковий світ на допомогу Україні

Наукова спільнота з усього світу об’єдналася, щоб організувати підтримку для постраждалих від війни в Україні. Останніми днями з’явилася низка ініціатив, які пропонують конкретну допомогу. Кілька з них ми представляємо нижче.

#ScienceForUkraine – ініціатива міжнародної підтримки українських науковців, професорів, студентів, яка пропонує житло, можливість подальшого навчання, науково-дослідницьку роботу або продовження досліджень. Долучитися до заходів можуть усі університети та науково-дослідні установи. Просто заповніть форму на цій сторінці. Ви також можете діяти в Twitter через хештег #ScienceForUkraine. Дослідницькі центри розміщують цей хештег на своїх постах з підтримкою, де пропонують можливості отримання праці в університеті, участь у дослідницькому проекті або місце проживання. Мапа з інформацією постійно оновлюється тут.

Організація Science Europe також закликала підтримати українських вчених, засудивши напад Росії на Україну. Science Europe, до якої також належить FNP, є асоціацією понад п’ятдесяти наукових організацій та установ, що фінансують або проводять дослідження з двадцяти сіми європейських країн. Повний текст звернення доступний за посиланням.

Польська академія наук запровадила нову програму підтримки співпраці з Україною. PAN покриває витрати, пов’язані з подорожжю та перебуванням українських науковців у наукових підрозділах, пропонуючи їм 3-місячне перебування в Польщі з можливістю продовження. Більше інформації тут.

Члени Академії молодих вчених, яка діє на базі Польської академії наук, також готові прийняти науковців з України. Вони пропонують безкоштовне проживання для науковців та їхніх сімей, долучення до дослідницької групи або надання їм місця, а також матеріалів та інструментів для роботи, фінансування стипендій або зарплат. Сюди можуть звернутися наукові установи, які бажають допомогти.

Cofnij