Szczepionki na nowotwory. Marzenia czy rzeczywistość? [debata online]

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Informacje prasowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej organizuje już siódmą ekspercką debatę w ramach cyklu „Ufajmy nauce”. Najbliższe spotkanie pt. „Szczepionki na nowotwory. Marzenia czy rzeczywistość?” odbędzie się 29 listopada br. o godz. 12.00 i będzie transmitowane online. W dyskusji wezmą udział wybitni naukowcy i lekarze, którzy będą rozmawiać o istniejących szczepionkach przeciwnowotworowych oraz o perspektywach stworzenia nowych w świetle najnowszych badań naukowych.  

Debatę będzie można śledzić na żywo na profilach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej:

W debacie udział wezmą eksperci:

  • prof. Krzysztof Giannopoulos – hematolog, kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
  • profJacek Jassem – onkolog, Gdański Uniwersytet Medyczny;
  • prof. Jacek Jemielity – profesor nauk chemicznych, Uniwersytet Warszawski;
  • prof. Natalia Marek-Trzonkowska – immunolog, dyrektorka Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi – centrum MAB – na Uniwersytecie Gdańskim.

Eksperci poruszą między innymi następujące zagadnienia:

  • Czego w kontekście szczepionek nowotworowych nauczyły nas szczepionki mRNA przeciwko COVID?
  • Dlaczego uznaje się, że bezpieczniejsze są szczepionki oparte na mRNA niż na DNA?
  • Jak możemy szczepionki mRNA udoskonalić?
  • Jaka jest skuteczność szczepionek peptydowych w przypadku leczenia niektórych białaczek lub innych nowotworów?
  • Jak wyglądają postępy badań naukowych nad wykorzystaniem metody Treg w terapii raka płuca?
  • Wiele szczepionek nowotworowych jest na etapie badań podstawowych, niektóre z nich na etapie badań klinicznych. Dlaczego tylko nieliczne z nich zostały wprowadzone do praktyki onkologicznej?

Spotkanie poprowadzą prof. dr hab. Maciej Żylicz, biochemik, biolog molekularny, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, oraz red. Krzysztof Michalski.

Spotkanie jest realizowane w ramach akcji „Ufajmy nauce”, którą Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła w ubiegłym roku z okazji jubileuszu 30-lecia swojej działalności, aby inicjować w przestrzeni publicznej rzetelną dyskusję opartą na naukowej wiedzy i propagować sprawdzone informacje na temat istotnych społecznie problemów i wyzwań. W ramach akcji FNP zorganizowała sześć debat eksperckich na temat pandemii COVID-19 i przygotowała edukacyjny film o szczepionkach mRNA przeciwko COVID-19.

***

Biogramy ekspertów:

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos jest kierownikiem Zakładu Hematoonkologii  Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Oddziału Hematologicznego Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im św. Jana z Dukli. Jest ekspertem z dziedziny hematologii klinicznej i doświadczalnej. W badaniach naukowych zajmuje się biologią molekularną oraz charakterystyką procesów immunologicznych w przebiegu rozrostowych chorób hematologicznych. Wyniki pierwszych prób klinicznego stosowania immunoterapii oraz leczenia lekami immunomodulującymi chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową, szpiczaka plazmocytowego oraz ostre białaczki szpikowe zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach min.: Blood, Leukemia, Haematologica, British Journal of Cancer, British Journal of Haematology. Jest autorem i współautorem zaleceń dotyczących leczenia chorych na nowotwory hematologiczne oraz rozdziałów w podręcznikach medycznych. Był laureatem programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej m.in.: START, POWROTY, KOLUMB oraz FOCUS. Ostatni z wymienionych programów pozwolił mu na stworzenie zespołu badawczego w dziedzinie onkologii. Jego dorobek naukowy został wyróżniony licznymi nagrodami.

Prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem jest profesorem w Katedrze i Klinice Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz ekspertem w dziedzinie radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej. Jest autorem ponad 500 publikacji w czasopismach naukowych w kraju i za granicą. Jego główne zainteresowania naukowe to: rak płuca, rak piersi, nowotwory głowy i szyi, biologia molekularna nowotworów. Jest członkiem komitetów redakcyjnych kilkunastu czasopism medycznych w kraju i za granicą. Został uhonorowany wieloma prestiżowymi polskimi i międzynarodowymi nagrodami naukowymi. Jest laureatem programu MISTRZ FNP.

Prof. dr hab. Jacek Jemielity specjalizuje się w chemii organicznej, bioorganicznej oraz w biochemii. Jest kierownikiem Laboratorium Chemii Biologicznej w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Opracował metodę otrzymywania mRNA o właściwościach niezbędnych do zastosowań terapeutycznych. Jego wynalazki są wykorzystywane w kilku badaniach klinicznych nad immunoterapią raka. Jest autorem ponad 140 publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych oraz współautorem 8 patentów. Technologia  biosyntezy białka na bazie mRNA jest wykorzystywana w badaniach klinicznych szczepionek przeciwnowotworowych firm BioNTech, Sanofi, Roche, Pfizer. Laureat programu TEAM FNP i zdobywca Nagrody FNP 2021, uznawanej za najważniejsze wyróżnienie naukowe w Polsce. Jest współzałożycielem i prezesem spółki ExploRNA Therapeutics, która zajmuje się rozwojem technologii modyfikacji mRNA oraz opracowywaniem innowacyjnych terapii opartych na mRNA.

Prof. dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska jest dyrektorką Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi – centrum MAB – na Uniwersytecie Gdańskim. Badania prowadzone przez prof. Marek-Trzonkowską dotyczą klinicznego zastosowania komórek układu immunologicznego. Jest autorką licznych publikacji i patentów, w tym pierwszego zastosowania limfocytów T regulatorowych (Treg) w leczeniu cukrzycy typu 1 u dzieci. Aktualnie pracuje nad terapią komórkową niedrobnokomórkowego raka płuca. Jest laureatką Fundacji Kościuszkowskiej i Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców. Prowadzone przez nią badania zostały wyróżnione licznymi nagrodami krajowymi i międzynarodowymi, w tym przez Polish-American Medical Society, Polską Akademię Nauk, International Society of Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), European Federation of Immunological Societies (EFIS) oraz International Islet and Pancreas Transplantation Association (ISPAD).

Cofnij