Szczyt dyrektorów instytucji finansujących naukę z całego świata

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Dyrektorzy najważniejszych instytucji finansujących naukę z ponad 50 krajów spotkali się w połowie maja br. w Waszyngtonie na globalnym szczycie poświęconym zagadnieniom merytorycznej oceny projektów badawczych (Global Summit on Merit Review). Pod koniec drugiego dnia spotkania ogłoszono uzgodniony w tym gronie dokument z zasadami oceny merytorycznej projektów naukowych. Przekazano również informację o ustanowieniu Global Research Council, której członkami – założycielami zostali obecni na szczycie liderzy ? wśród nich również prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W przyszlości do grona czlonków Global Research Council dolaczą kolejne instytucje finansujące naukę.

Zasady, zgodnie z którymi przeprowadzana jest merytoryczna ocena wniosków grantowych, są kluczowym elementem procesu podziału środków na badania naukowe. Dlatego tak ważne jest, aby odzwierciedlały one najlepsze dostępne praktyki. Zasady oceny merytorycznej uzgodnione na szczycie w USA mają wyznaczać standardy tego procesu. Stosowanie ich przez instytucje naukowe w poszczególnych krajach ma wspierać globalną współpracę naukową. Jednocześnie zasady te powinny stanowić punkt odniesienia dla nowych instytucji finansujących naukę na całym świecie.

Kolejne spotkanie GRC odbędzie się w 2013 r. w Berlinie. Jego głównym tematem będzie otwarty dostęp do publikacji naukowych i baz danych.

Cofnij