Dwa trzydniowe szkolenia z komercjalizacji wyników prac badawczych odbędą się w dniach:

14-16 stycznia 2015 r. w Krakowie,

28-30 stycznia 2015 r. w Warszawie.

Tematyka szkolenia:

 • Procedury komercjalizacji;
 • Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną;
 • Czynniki sukcesu w transferze technologii;
 • Model biznesowy z wykorzystaniem transferu technologii;
 • Transfer wiedzy i know-how;
 • Analizy rynkowe i finansowe;
 • Kontrakty badawcze, licencje i inne umowy związane z transferem technologii;
 • Szanse jakie daje Venture Capital.

Więcej informacji

 

Zapisy prowadzone są do dnia 1 stycznia 2015 r. przez internetową bazę szkoleń.

Zapisów można dokonać po zalogowaniu się na swoje konto i po wejściu w zakładkę ?Rekrutacja-Rekrutacja na szkolenia?. Osoby nieposiadające konta w bazie muszą najpierw takie konto założyć.

Osoby, które zapiszą się w bazie na to szkolenie w podanym terminie, wezmą udział w rekrutacji, podczas której wyłoniona zostanie lista osób przyjętych na szkolenie.

Szkolenie odbywa się w języku polskim.

Uczestnicy:

 • pracownicy naukowi zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP, zamieszkali w Polsce,
 • doktoranci z jednostek naukowych posiadających siedzibę na terenie RP, zamieszkali w Polsce,
 • absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy po zakończeniu studiów ? przez co rozumie się osoby, które uzyskały stopień doktora, a od momentu jego nadania nie upłynęło 12 miesięcy.

Prowadzący: dr Zbigniew Krzewiński.

Szkolenia są bezpłatne. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom wyżywienie podczas szkolenia, a także nocleg osobom spoza miasta, w którym odbywa się szkolenie. Dojazd na szkolenie uczestnicy organizują we własnym zakresie i na własny koszt.

Ważna informacja!

Osoby, które uczestniczyły już w szkoleniu z komercjalizacji wyników prac badawczych w ramach projektu SKILLS, nie mogą ponownie wziąć w nim udziału.

Zasady oceny kandydatów na szkolenie:

Wszystkie zgłoszenia poprawne formalnie przechodzą przez proces oceny. Ocenie podlegają odpowiedzi, jakich udziela kandydat, zapisując się na wybrane szkolenie. W przypadku szkolenia z komercjalizacji wyników prac badawczych kandydat odpowiada na 10 pytań, które podzielone są na dwa bloki tematyczne:

1. doskonałość naukowa kandydata (50% całej oceny)

2. ogólne doświadczenie w przedmiocie szkolenia, motywacja oraz prawdopodobieństwo wykorzystania umiejętności zdobytych podczas szkolenia w praktyce (50% całej oceny)

Jeżeli po zsumowaniu punktów okaże się, że kilka osób uzyskało taką samą liczbę punktów, rozstrzygająca będzie punktacja za blok tematyczny: doskonałość naukowa kandydata.

Kontakt: dr inż. Dariusz Łukaszewski
tel.: 604-124-840; 22-311-84-25
e-mail: lukaszewski@fnp.org.pl

 

Cofnij