Trzy dwudniowe szkolenia z zakresu komunikacji naukowej i popularyzacji odbędą się w dniach:

22-23 kwietnia 2013 r. w Warszawie

25-26 kwietnia 2013 r. w Warszawie

27-28 maja 2013 r. w Warszawie

 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak mówić o nauce w sposób jasny oraz jak angażować i inspirować publiczność (innych naukowców i osoby niebędące naukowcami).

Więcej informacji

 

Zapisy prowadzone są do 22 marca 2013 r. przez internetową bazę szkoleń

https://szkolenia.fnp.org.pl (zakładka ?Rekrutacja-Rekrutacja na szkolenia?).

Należy się zapisywać tylko na jeden z dostępnych terminów!

Osoby, które zapiszą się w bazie na to szkolenie w podanym terminie, wezmą udział w rekrutacji, podczas której wyłoniona zostanie lista osób przyjętych na szkolenie.

Osoby, które zapiszą się na szkolenie po upływie podanego terminu, znajdą się na liście rezerwowej i wezmą udział w rekrutacji, pod warunkiem że będą jeszcze wolne miejsca w grupach.

 

Szkolenia będą się odbywać w języku angielskim.

 Od uczestników oczekuje się biegłej znajomości języka angielskiego.

 

Uczestnicy: osoby, które spełniają oba warunki uczestnictwa w projekcie SKILLS, czyli: laureaci lub stypendyści FNP (aktualni bądź byli) zamieszkali w Polsce, będący doktorantami lub pracownikami naukowymi zatrudnionymi w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP.

 

Prowadzące: Claire Ainsworth, Helen Goulding

 

Szkolenia są bezpłatne. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom wyżywienie podczas szkolenia, a także nocleg osobom spoza miasta, w którym odbywa się szkolenie. Dojazd na szkolenie we własnym zakresie i na własny koszt uczestników.

 

stopka 3 loga_POL_kolor_podpis

Cofnij