Trzy dwudniowe szkolenia z zakresu negocjacji dla naukowców odbędą się w dniach:  

17-18 marca 2014 r. w Poznaniu,

20-21 marca 2014 r. w Poznaniu,

3-4 kwietnia 2014 r. we Wrocławiu.

Tematyka szkolenia:

  • Podstawy dobrej komunikacji
  • Pierwsze wrażenie i budowanie relacji
  • Indywidualny styl negocjacyjny a inne style 
  • Wywieranie wpływu
  • Planowanie i prowadzenie negocjacji
  • Zarządzanie konfliktem

Więcej informacji

 

Zapisy na listę podstawową prowadzone są do 17 lutego 2014 r. przez internetową bazę szkoleń: https://szkolenia.fnp.org.pl.

Zapisów można dokonać po zalogowaniu się na swoje konto i po wejściu w zakładkę ?Rekrutacja-Rekrutacja na szkolenia?. Osoby nieposiadające konta w bazie muszą najpierw takie konto założyć.

Osoby, które zapiszą się na to szkolenie w podanym w bazie terminie, wezmą udział w rekrutacji, podczas której wyłoniona zostanie lista osób przyjętych na szkolenie.

Osoby, które zapiszą się na szkolenie po upływie podanego w bazie terminu, znajdą się na liście rezerwowej i wezmą udział w rekrutacji, pod warunkiem że będą jeszcze wolne miejsca w grupach.

Szkolenia będą się odbywać w języku angielskim. Od uczestników oczekuje się biegłej znajomości języka angielskiego.

 

Uczestnicy:

– pracownicy naukowi zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP, zamieszkali w Polsce,

– doktoranci z jednostek naukowych posiadających siedzibę na terenie RP, zamieszkali w Polsce.

 

Prowadzące: dr Helen Goulding, dr Claire Ainsworth.

 

Szkolenia są bezpłatne. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom wyżywienie podczas szkolenia, a także nocleg osobom spoza miasta, w którym odbywa się szkolenie. Dojazd na szkolenie uczestnicy organizują we własnym zakresie i na własny koszt.

Cofnij