Cztery dwudniowe szkolenia z pisania tekstów naukowych odbędą się w dniach:

10-11 grudnia 2013 r. w Warszawie ? grupa początkująca/średnio zaawansowana

13-14 grudnia 2013 r. w Warszawie ? grupa zaawansowana

16-17 grudnia 2013 r. w Krakowie ? grupa zaawansowana

19-20 grudnia 2013 r. w Krakowie ? grupa początkująca/średnio zaawansowana

 

Grupa początkująca/średnio zaawansowana: dla doktorantów, post-doków posiadających małe doświadczenie (lub jego brak) w pisaniu tekstów naukowych po angielsku i w publikowaniu tekstów w międzynarodowych/anglojęzycznych czasopismach naukowych i innych publikacjach.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawowymi technikami pisania tekstów naukowych oraz z ogólnymi zasadami przygotowywania tekstu do publikacji w międzynarodowych/ anglojęzycznych czasopismach naukowych i innych publikacjach. Dzięki szkoleniu uczestnicy nauczą się, jak pisać efektywnie, zwięźle i jasno. Zdobędą wiedzę z zakresu konstrukcji zdań, doboru wyrazów, części mowy, gramatyki, interpunkcji, itp. Poznają strukturę i komponenty tekstów naukowych: tytuł, abstrakt, wstęp, przypisy, wnioski. Szkolenie powinno również zwrócić uwagę uczestników na rolę ilustracji i innych elementów graficznych (tabel, wykresów) w tekstach naukowych. Powinno pokazać, jak tworzyć jasne i czytelne ilustracje, zgodne z zawartością tekstu. Zadaniem trenera będzie również pokazanie uczestnikom etapów przygotowywania tekstu do publikacji w czasopiśmie naukowym, a także wprowadzenie ich w kwestie związane z prawem autorskim, własnością intelektualną, plagiatem.

Więcej informacji

 

Grupa zaawansowana: dla doświadczonych naukowców i starszej kadry naukowej; osób posiadających umiarkowane lub znaczące doświadczenie w pisaniu tekstów naukowych i w publikowaniu w międzynarodowych/ anglojęzycznych czasopismach naukowych i innych publikacjach.

Uczestnicy szkolenia otrzymają przegląd i przypomnienie zasad pisania tekstów naukowych po angielsku, zapoznają się z zaawansowanymi metodami i narzędziami stosowanymi w tej dziedzinie, zarówno na poziomie ogólnym, jak i na poziomie paragrafów i zdań. Uczestnicy zostaną wprowadzeni w szczegółowe kwestie związane ze zgłaszaniem publikacji do czasopism naukowych, zapoznają się z polityką wydawniczą, zadaniami edytorów, recenzentów itp. Część szkolenia będzie poświęcona zagadnieniom strategii publikacyjnej, czyli nabywaniu umiejętności wyboru właściwego czasopisma dla własnych tekstów i dopasowania swoich tekstów do profilu danego czasopisma, a także ogólnemu wzmocnieniu profilu naukowego przez zwiększenie częstotliwości publikowania w prestiżowych międzynarodowych/ anglojęzycznych czasopismach naukowych. Szkolenie powinno skupiać się również na zagadnieniu etyki w nauce, przede wszystkim na tych jej aspektach, które związane są z pisaniem tekstów naukowych, czyli na kwestiach plagiatu, autorstwa, współautorstwa, praw autorskich, cytatów i odnośników, składania tekstów do wielu czasopism jednocześnie itp.

Więcej informacji

 

Zapisy prowadzone są do 14 listopada 2013 r. przez internetową bazę szkoleń

https://szkolenia.fnp.org.pl (zakładka „Rekrutacja-Rekrutacja na szkolenia”).

Należy się zapisywać tylko na jeden z dostępnych terminów!

Osoby, które zapiszą się w bazie na to szkolenie w podanym terminie, wezmą udział w rekrutacji, podczas której wyłoniona zostanie lista osób przyjętych na szkolenie.

Osoby, które zapiszą się na szkolenie po upływie podanego terminu, znajdą się na liście rezerwowej i wezmą udział w rekrutacji, pod warunkiem że będą jeszcze wolne miejsca w grupach.

 

Oprócz odpowiedzi na pytania, każda rejestrująca się osoba jest zobowiązana wgrać do bazy dwa pliki z tekstami:

1.   Wstęp do artykułu, którego jest się jedynym lub głównym autorem, wraz z dokładnym adresem bibliograficznym tego artykułu. Osoby, które jeszcze nie napisały artykułu, powinny napisać abstrakt (250 słów) artykułu, który chciałyby lub planują napisać i powinny nadać tytuł temu abstraktowi. Ten tekst będzie podlegał ocenie trenera. Ocena ta ma potwierdzić wymaganą znajomość języka angielskiego kandydata oraz to, czy kandydat zgłosił się do grupy o odpowiednim dla niego poziomie zaawansowania. Opinia trenera może spowodować przeniesienie kandydata do grupy innej niż ta, którą wybrał, zapisując się na szkolenie.

2.   Opublikowany artykuł, którego jest się jedynym lub głównym autorem (osoby, które jeszcze nie opublikowały artykułu, wgrywają artykuł, który czytały i dobrze znają). Może to być ten sam artykuł, z którego pochodzi wstęp potrzebny trenerowi do oceny, lub też odrębny artykuł. Szczegółowe wymagania dotyczące artykułu znajdują się w opisie grupy początkującej/ średniozaawansowanej oraz zaawansowanej po kliknięciu na link ?Więcej informacji?.

 

Dwa pliki z tekstami (w formacie PDF, DOC, DOCX) należy wgrać do internetowej bazy szkoleń, nazywając je odpowiednio (bez polskich znaków):

nazwisko_imie_introduction

nazwisko_imie_article

 

Szkolenia będą się odbywać w języku angielskim. Od uczestników oczekuje się biegłej znajomości języka angielskiego.

Uczestnicy: 

  • pracownicy naukowi zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP, zamieszkali w Polsce,
  • doktoranci z jednostek naukowych posiadających siedzibę na terenie RP, zamieszkali w Polsce.

 

Prowadzący: Jean-Luc Lebrun http://www.linkedin.com/in/jllebrun

 

Szkolenia są bezpłatne. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom wyżywienie podczas szkolenia, a także nocleg osobom spoza miasta, w którym odbywa się szkolenie. Dojazd na szkolenie we własnym zakresie i na własny koszt uczestników.

 

stopka 3 loga_POL_kolor_podpis

Cofnij