Cztery dwudniowe szkolenia z pisania tekstów naukowych odbędą się w dniach:

07-08 maja 2013 r. w Warszawie ? grupa początkująca/średnio zaawansowana

10-11 maja 2013 r. w Warszawie ? grupa zaawansowana

13-14 maja 2013 r. w Warszawie ? grupa zaawansowana

16-17 maja 2013 r. w Warszawie ? grupa początkująca/średnio zaawansowana

 

Grupa początkująca/średnio zaawansowana: dla doktorantów, post-doków posiadających małe doświadczenie (lub jego brak) w pisaniu tekstów naukowych po angielsku i w publikowaniu tekstów w międzynarodowych/anglojęzycznych czasopismach naukowych i innych publikacjach.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawowymi technikami pisania tekstów naukowych oraz z ogólnymi zasadami przygotowywania tekstu do publikacji w międzynarodowych/anglojęzycznych czasopismach naukowych i innych publikacjach.

Więcej informacji

 

Grupa zaawansowana: dla doświadczonych naukowców i starszej kadry naukowej; osób posiadających umiarkowane lub znaczące doświadczenie w pisaniu tekstów naukowych i w publikowaniu w międzynarodowych/ anglojęzycznych czasopismach naukowych i innych publikacjach.

Uczestnicy szkolenia otrzymają przegląd i przypomnienie zasad pisania tekstów naukowych po angielsku, zapoznają się z zaawansowanymi metodami i narzędziami stosowanymi w tej dziedzinie, np. z narzędziami do oceny jakości tekstów. Część szkolenia będzie poświęcona zagadnieniom strategii publikacyjnej, a także ogólnemu wzmocnieniu profilu naukowego przez zwiększenie częstotliwości publikowania w prestiżowych międzynarodowych/ anglojęzycznych czasopismach naukowych.

Więcej informacji

 

Zapisy prowadzone są do 22 kwietnia 2013 r. przez internetową bazę szkoleń

https://szkolenia.fnp.org.pl (zakładka „Rekrutacja-Rekrutacja na szkolenia”).

Należy się zapisywać tylko na jeden z dostępnych terminów!

Osoby, które zapiszą się w bazie na to szkolenie w podanym terminie, wezmą udział w rekrutacji, podczas której wyłoniona zostanie lista osób przyjętych na szkolenie.

Osoby, które zapiszą się na szkolenie po upływie podanego terminu, znajdą się na liście rezerwowej i wezmą udział w rekrutacji, pod warunkiem że będą jeszcze wolne miejsca w grupach.

 

Oprócz odpowiedzi na pytania, każda rejestrująca się osoba jest zobowiązana wgrać do bazy dwa pliki z tekstami:

1.   Wstęp do artykułu, którego jest się jedynym lub głównym autorem, wraz z dokładnym adresem bibliograficznym tego artykułu. Osoby, które jeszcze nie napisały artykułu, powinny napisać abstrakt (250 słów) artykułu, który chciałyby lub planują napisać i powinny nadać tytuł temu abstraktowi. Ten tekst będzie podlegał ocenie trenera. Ocena ta ma potwierdzić wymaganą znajomość języka angielskiego kandydata oraz to, czy kandydat zgłosił się do grupy o odpowiednim dla niego poziomie zaawansowania. Opinia trenera może spowodować przeniesienie kandydata do grupy innej niż ta, którą wybrał, zapisując się na szkolenie.

2.   Opublikowany artykuł, którego jest się jedynym lub głównym autorem (osoby, które jeszcze nie opublikowały artykułu, wgrywają artykuł, który czytały i dobrze znają). Może to być ten sam artykuł, z którego pochodzi wstęp potrzebny trenerowi do oceny, lub też odrębny artykuł. Szczegółowe wymagania dotyczące artykułu znajdują się w opisie grupy początkującej/ średniozaawansowanej oraz zaawansowanej po kliknięciu na link ?Więcej informacji?.

 

Dwa pliki z tekstami (w formacie PDF, DOC, DOCX) należy wgrać do internetowej bazy szkoleń, nazywając je odpowiednio ( bez polskich znaków ):

nazwisko_imie_introduction nazwisko_imie_article

 

Szkolenia będą się odbywać w języku angielskim.  Od uczestników oczekuje się biegłej znajomości języka angielskiego.

Uczestnicy: osoby, które spełniają oba warunki uczestnictwa w projekcie SKILLS, czyli: laureaci lub stypendyści FNP (aktualni bądź byli) zamieszkali w Polsce, będący doktorantami lub pracownikami naukowymi zatrudnionymi w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP.

 

Prowadzący: Jean-Luc Lebrun http://www.linkedin.com/in/jllebrun

 

Szkolenia są bezpłatne. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom wyżywienie podczas szkolenia, a także nocleg osobom spoza miasta, w którym odbywa się szkolenie. Dojazd na szkolenie we własnym zakresie i na własny koszt uczestników.

 

stopka 3 loga_POL_kolor_podpis

Cofnij