Dwa czterodniowe szkolenia z zakresu przedsiębiorczości odbędą się w dniach:

14-17 maja 2014 r. w Warszawie

19-22 maja 2014 r. w Warszawie

Tematyka szkolenia:

  • Ocena potencjału pomysłu innowacyjnego
  • Rozwój pomysłu innowacyjnego (czynniki niezbędne dla pomyślnego rozwoju pomysłu)
  • Planowanie działania, pozyskiwanie pierwszych klientów, generowanie dochodu
  • Wyzwania: stres przy rozpoczynaniu działalności, niepewność rynku, zachowanie przedsiębiorców
  • Czym jest transfer technologii i jaki daje potencjał przedsiębiorcom
  • Czynniki sukcesu w transferze technologii
  • Prawo własności intelektualnej

Więcej informacji

 

Szkolenie będzie wymagało korzystania z komputera – uczestnicy zakwalifikowani na szkolenie będą proszeni o przyniesienie własnych komputerów przenośnych.

Zapisy prowadzone są do dnia 17 kwietnia 2014 r. przez internetową bazę szkoleń.

Zapisów można dokonać po zalogowaniu się na swoje konto i po wejściu w zakładkę ?Rekrutacja-Rekrutacja na szkolenia?. Osoby nieposiadające konta w bazie muszą najpierw takie konto założyć.

Osoby, które zapiszą się w bazie na to szkolenie w podanym terminie, wezmą udział w rekrutacji, podczas której wyłoniona zostanie lista osób przyjętych na szkolenie.

Osoby, które zapiszą się na szkolenie po upływie podanego terminu, znajdą się na liście rezerwowej i wezmą udział w rekrutacji, pod warunkiem że będą jeszcze wolne miejsca w grupach.

Szkolenie odbywa się w języku angielskim.

Uczestnicy:

  • pracownicy naukowi zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP, zamieszkali w Polsce,
  • doktoranci z jednostek naukowych posiadających siedzibę na terenie RP, zamieszkali w Polsce,
  • absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy po zakończeniu studiów ? przez co rozumie się osoby, które uzyskały stopień doktora, a od momentu jego nadania nie upłynęło 12 miesięcy.

Prowadzący: Fuentek

Szkolenia są bezpłatne. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom wyżywienie podczas szkolenia, a także nocleg osobom spoza miasta, w którym odbywa się szkolenie. Dojazd na szkolenie uczestnicy organizują we własnym zakresie i na własny koszt.

Cofnij