Dwa dwudniowe szkolenia z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych odbędą się w dniach:

14-15 grudnia 2015 r. w Warszawie;

16-17 grudnia 2015 r. w Warszawie.

Można zapisać się tylko na jeden z ww. terminów.

Cele szkolenia:

 • Analiza merytoryczna, semantyczna i psychologiczna dobrych występów publicznych; omówienie elementów składowych
 • Uświadomienie wagi występów publicznych: cele strategiczne i operacyjne dla rozwoju kariery wraz ze sposobem ich realizacji
 • Tworzenie osobistej marki naukowca ? prelegenta ? popularyzatora wiedzy: moje miejsce w nauce
 • Budowanie samoświadomości – poznanie swoich mocny i słabych stron wraz z metodami samodoskonalenia
 • Zapoznanie uczestników z psychologicznymi regułami budowania wrażenia, autoprezentacji i prezentacji wiedzy opartej na komunikacji werbalnej i niewerbalnej wraz z ich praktycznym zastosowaniem
 • Prezentacja metod kreowania własnego wizerunku w oparciu o życiowe sytuacje
 • Poznanie technik autoprezentacyjnych wraz z ich zastosowaniem
 • Przedstawienie zasad tworzenia prezentacji z uwzględnieniem istotnych składowych
 • Trening doskonalący umiejętności dobrych występów publicznych
 • Praktyczny trening kontroli emocji: tremy, stresu i zadowolenia
 • Nauka konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami 

Program szkolenia

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób, które mają niewielką lub podstawową wiedzę z zakresu ww. zagadnień (poziom początkujący).

Zapisy prowadzone są przez internetową bazę szkoleń: https://szkolenia.fnp.org.pl i potrwają do: 3 grudnia 2015 r.

Zapisu można dokonać po zalogowaniu się na swoje konto i po wejściu w zakładkę ?Rekrutacja-Rekrutacja na szkolenia?. Osoby nieposiadające konta w bazie muszą najpierw takie konto założyć.

Uczestnicy:

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące:

 • pracownikami naukowymi zatrudnionymi na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP,
 • doktorantami z jednostek naukowych posiadających siedzibę na terenie RP,
 • absolwentami studiów doktoranckich do 12 miesięcy po zakończeniu studiów ? przez co rozumie się osoby, które uzyskały stopień doktora, a od momentu jego nadania nie upłynęło 12 miesięcy.

Trener: Anna Jeglińska

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Fundacja zapewnia wyżywienie w trakcie szkolenia, nocleg bezpośrednio przed szkoleniem i pomiędzy dniami szkolenia (dla osób będących spoza miasta, w którym odbywa się szkolenie lub jego okolic). Dojazd na szkolenie uczestnicy organizują we własnym zakresie i na własny koszt.

Zasady oceny kandydatów na szkolenie

Wszystkie zgłoszenia poprawne formalnie przechodzą przez proces oceny. Ocenie podlegają odpowiedzi, jakich udziela kandydat, zapisując się na wybrane szkolenie. Kandydat odpowiada na 7 pytań, które podzielone są na dwa bloki tematyczne:

 1. Doskonałość naukowa kandydata (60% całej oceny)
 2. Ogólne doświadczenie w przedmiocie szkolenia (40% całej oceny)

Jeżeli po zsumowaniu punktów okaże się, że kilka osób uzyskało taką samą liczbę punktów, rozstrzygająca będzie punktacja za blok tematyczny: doskonałość naukowa kandydata.

Kontakt: Agnieszka Konopka, tel.: 22 311 84 27, e-mail: konopka@fnp.org.pl.

Cofnij