Szkolenia z zakresu komercjalizacji badań naukowych i przedsiębiorczości dla naukowców (FastTrac? TechVenture?) odbędą się w dniach:

Grupa 1: 4.10; 18.10; 06.11; 22.11; 06.12.2013 w Poznaniu

Grupa 2: 5.10; 19.10; 07.11; 23.11; 07.12.2013 w Łodzi

Grupa 3: 7.10; 21.10; 08.11; 25.11; 09.12.2013 w Katowicach

Uwaga: Każde szkolenie składa się z 5 jednodniowych spotkań!

 

FastTrac? TechVenture?

FastTrac? TechVenture? to jedno z najbardziej prestiżowych szkoleń z zakresu komercjalizacji wyników prac naukowo-badawczych i przedsiębiorczości. Program szkolenia został opracowany przez Fundację Kauffmana na podstawie wieloletnich doświadczeń (ponad 17 lat, blisko 300.000 przeszkolonych osób). Szkolenie to będzie po raz trzeci przeprowadzane w Polsce.

Szkolenie jest skierowane do osób:

  • mających pomysł na biznes;
  • chcących ten pomysł skomercjalizować i gotowych powołać w tym celu firmę (lub mających już firmę);
  • mających wstępną wersję biznes planu i/ lub poszukujących finansowania na rozwój swojego przedsięwzięcia.

FastTrac jest to kompleksowy program przygotowujący uczestników do komercjalizacji pomysłu na biznes poprzez stworzenie pełnego biznes planu oraz prezentacji inwestorskiej. Szkolenie przygotowuje uczestników do zaprezentowania projektów inwestorom zewnętrznym ? zarówno Business Angels, jak i funduszom Seed and Venture Capital finansującym przedsięwzięcia we wczesnych fazach rozwoju.

Szkolenie pomoże uczestnikom ocenić, czy mają dobrze przemyślany projekt – poprzez wykazanie jego słabych i mocnych stron. Celem kursu jest zmaksymalizowanie szans uczestników na pozyskanie finansowania zewnętrznego dla ich projektów.

 

Opinie uczestników poprzednich edycji szkolenia FastTrac:

?After the training I have achieved Angel financing. This is the result of training course and effective business consulting with the coach during the training.?

?Very valuable course for the people with their own idea for the business.?

 

Szkolenie składa się z 10 modułów z czego pierwsze 4 dotyczą analizy samego pomysłu na biznes i przygotowania się do pracy nad biznes planem. Kolejne 6 modułów to planowanie całego biznesu ? strategii wejścia na rynek, finansów, budowania odpowiedniego zespołu i jego wynagradzania, ochrony własności intelektualnej i patentowania rozwiązań, zarządzania płynnością finansową oraz pracy z inwestorami i prezentacji całego przedsięwzięcia przed profesjonalnymi inwestorami (Business Angels, Venture Capital).

Opis modułów szkoleniowych

Szkolenie uwzględnia polski kontekst oraz prezentuje najlepsze praktyki zagraniczne w zakresie rozwijania przedsiębiorczości w środowisku naukowym.

Uwaga: Szkolenie będzie wymagało od uczestników dużego zaangażowania, samodzielnego wykonywania zadań także poza zajęciami ? prosimy o uwzględnienie tego wymogu przy podejmowaniu decyzji o złożeniu aplikacji. Praca własna przewidziana jest po każdych zajęciach.

 

Zapisy prowadzone są do 12 września 2013r. przez internetową bazę szkoleń https://szkolenia.fnp.org.pl

Zapisów można dokonać po zalogowaniu się na swoje konto i po wejściu w zakładkę ?Rekrutacja-Rekrutacja na szkolenia?. Osoby nieposiadające konta w bazie muszą najpierw takie konto założyć.

 

Należy się zapisywać tylko na jedną z dostępnych grup! Każde szkolenie składa się z 5 jednodniowych spotkań!

 

Uczestnicy:

– pracownicy naukowi zamieszkali w Polsce, zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP

– doktoranci z polskich jednostek naukowych, zamieszkali w Polsce

Osoby, które zapiszą się w bazie na to szkolenie do 12 września, i spełnią powyższe warunki formalne, wezmą udział w rekrutacji, podczas której wyłoniona zostanie lista osób przyjętych na szkolenie. Z wybranymi osobami przeprowadzona zostanie rozmowa telefoniczna/ skype.

Osoby, które zapiszą się na szkolenie po upływie podanego terminu, znajdą się na liście rezerwowej i wezmą udział w rekrutacji, pod warunkiem że będą jeszcze wolne miejsca w grupach.

Szkolenia będą odbywać się w języku angielskim. Od uczestników oczekuje się biegłej znajomości języka angielskiego. Przed szkoleniem uczestnikom zostaną rozesłane materiały do lektury własnej, zawierające niezbędne informacje, które będą przydatne podczas spotkań.

Prowadzący: Jacek Błoński, Luigi Amati, Marco Villa, Andrea di Anselmo

Szkolenia są bezpłatne. Organizator zapewnia uczestnikom wyżywienie podczas szkolenia, a także nocleg osobom spoza miasta, w którym odbywa się szkolenie. Dojazd na szkolenie uczestnicy organizują we własnym zakresie i na własny koszt. Każdy uczestnik szkolenia będzie zobowiązany podpisać umowę z organizatorem, w której między innymi zobowiąże się do zachowania wymaganej frekwencji na zajęciach.

stopka 3 loga_POL_kolor_podpis

Cofnij