Dwa dwudniowe szkolenia z zakresu negocjacji dla naukowców odbędą się w dniach:

16-17 marca 2015 r. w Poznaniu,

18-19 marca 2015 r. w Poznaniu.

Prosimy o zapisywanie się tylko na jeden z ww. terminów.

Ważna informacja! Osoby, które uczestniczyły już w szkoleniu z negocjacji w ramach projektu SKILLS, nie mogą ponownie wziąć w nim udziału.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób posiadających podstawową wiedzę oraz doświadczenie z zakresu negocjacji.

Tematyka szkolenia:

 • Fazy i proces negocjacji
 • Style negocjowania
 • Typy negocjatorów i skuteczne strategie
 • Naturalny typ negocjatora
 • Techniki manipulacji i gier negocjacyjnych
 • Relacja partnerska w rozmowach
 • Podstawowe metody i narzędzia uzyskiwania zobowiązań w negocjacjach
 • Strategie i sposoby postępowania z roszczeniowym partnerem

Program szkolenia

Załączony program jest jedynie propozycją. Może on zostać zmodyfikowany po analizie potrzeb szkoleniowych osób zakwalifikowanych na dane szkolenie.

Zapisy prowadzone są przez internetową bazę szkoleń https://szkolenia.fnp.org.pl i potrwają do 2 marca 2015 r.

Zapisów można dokonać po zalogowaniu się na swoje konto i po wejściu w zakładkę ?Rekrutacja-Rekrutacja na szkolenia?. Osoby nieposiadające konta w bazie muszą najpierw takie konto założyć.

Uczestnicy:

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące:

 • pracownikami naukowymi zatrudnionymi na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP,
 • doktorantami z jednostek naukowych posiadających siedzibę na terenie RP,
 • absolwentami studiów doktoranckich do 12 miesięcy po zakończeniu studiów ? przez co rozumie się osoby, które uzyskały stopień doktora, a od momentu jego nadania nie upłynęło 12 miesięcy.

Trener: Robert Buszta

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Fundacja zapewnia wyżywienie w trakcie szkolenia, nocleg bezpośrednio przed szkoleniem i pomiędzy dniami szkolenia (dla osób będących spoza miasta, w którym odbywa się szkolenie lub jego okolic). Dojazd na szkolenie uczestnicy organizują we własnym zakresie i na własny koszt.

Zasady oceny kandydatów na szkolenie:

Wszystkie zgłoszenia poprawne formalnie przechodzą przez proces oceny. Ocenie podlegają odpowiedzi, jakich udziela kandydat, zapisując się na wybrane szkolenie. W przypadku szkolenia z negocjacji kandydat odpowiada na 7 pytań, które podzielone są na dwa bloki tematyczne:

 1. Doskonałość naukowa kandydata (60% całej oceny).
 2. Ogólne doświadczenie w przedmiocie szkolenia (40% całej oceny).

Jeżeli po zsumowaniu punktów okaże się, że kilka osób uzyskało taką samą liczbę punktów, rozstrzygająca będzie punktacja za blok tematyczny: doskonałość naukowa kandydata.

 

Kontakt: Agnieszka Konopka, tel.: 22 311 84 27, e-mail: konopka@fnp.org.pl.

Cofnij