Dwa dwudniowe szkolenia z zakresu negocjacji dla naukowców odbędą się w dniach:

6-7 października 2014 r. w Krakowie,

8-9 października 2014 r. w Krakowie.

Można zapisać się tylko na jeden z ww. terminów.

Ważna informacja! Osoby, które uczestniczyły już w szkoleniu z negocjacji w ramach projektu SKILLS, nie mogą ponownie wziąć w nim udziału.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób posiadających podstawową wiedzę oraz doświadczenie z zakresu negocjacji.

Tematyka szkolenia:

 • Fazy i proces negocjacji
 • Style negocjowania
 • Typy negocjatorów i skuteczne strategie
 • Naturalny typ negocjatora
 • Techniki manipulacji i gier negocjacyjnych
 • Relacja partnerska w rozmowach
 • Podstawowe metody i narzędzia uzyskiwania zobowiązań w negocjacjach
 • Strategie i sposoby postępowania z roszczeniowym partnerem

Więcej informacji

Zapisy prowadzone są do 16 września 2014 r. przez internetową bazę szkoleń https://szkolenia.fnp.org.pl.

Zapisów można dokonać po zalogowaniu się na swoje konto i po wejściu w zakładkę ?Rekrutacja-Rekrutacja na szkolenia?. Osoby nieposiadające konta w bazie muszą najpierw takie konto założyć.

Uczestnicy:

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące:

 • pracownikami naukowymi zatrudnionymi na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP,
 • doktorantami z jednostek naukowych posiadających siedzibę na terenie RP,
 • absolwentami studiów doktoranckich do 12 miesięcy po zakończeniu studiów ? przez co rozumie się osoby, które uzyskały stopień doktora, a od momentu jego nadania nie upłynęło 12 miesięcy.

Trener: Robert Buszta

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Fundacja zapewnia wyżywienie w trakcie szkolenia, nocleg bezpośrednio przed szkoleniem i pomiędzy dniami szkolenia (dla osób będących spoza miasta, w którym odbywa się szkolenie lub jego okolic). Dojazd na szkolenie uczestnicy organizują we własnym zakresie i na własny koszt.

Zasady oceny kandydatów na szkolenie:

Wszystkie zgłoszenia poprawne formalnie przechodzą przez proces oceny. Ocenie podlegają odpowiedzi, jakich udziela kandydat, zapisując się na wybrane szkolenie. W przypadku szkolenia z negocjacji kandydat odpowiada na 7 pytań, które podzielone są na trzy bloki tematyczne:

1. doskonałość naukowa kandydata (60% całej oceny)

2. ogólne doświadczenie w przedmiocie szkolenia (40% całej oceny)

Jeżeli po zsumowaniu punktów okaże się, że kilka osób uzyskało taką samą liczbę punktów, rozstrzygająca będzie punktacja za blok tematyczny: doskonałość naukowa kandydata.

Kontakt: Emilia Wojewoda

tel.: 22 845 95 48; 728 344 250

e-mail: wojewoda@fnp.org.pl

Cofnij