Pięć dwudniowych szkoleń z zakresu pisania tekstów naukowych odbędzie się w dniach:

7-8 września 2015 r. w Poznaniu ? grupa początkująca/średnio zaawansowana,

9-10 września 2015 r. w Poznaniu ? grupa początkująca/średnio zaawansowana,

11-12 września 2015 r. w Poznaniu ? grupa zaawansowana,

29-30 września 2015 r. we Wrocławiu ? grupa początkująca/średnio zaawansowana,

1-2 października 2015 r. we Wrocławiu ? grupa zaawansowana.

Grupa początkująca/średnio zaawansowana: dla doktorantów, post-doków posiadających małe doświadczenie (lub jego brak) w pisaniu tekstów naukowych w jęz. angielskim i w publikowaniu tekstów w międzynarodowych/anglojęzycznych czasopismach naukowych i innych wydawnictwach.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawowymi technikami pisania tekstów naukowych oraz z ogólnymi zasadami przygotowywania tekstu do publikacji w międzynarodowych/ anglojęzycznych czasopismach naukowych i innych wydawnictwach. Dzięki szkoleniu uczestnicy nauczą się, jak pisać w sposób efektywny, zwięzły i jasny. Zdobędą wiedzę z zakresu konstrukcji zdań, doboru wyrazów, części mowy, gramatyki, interpunkcji, itp. Poznają strukturę i komponenty tekstów naukowych: tytuł, abstrakt, wstęp, przypisy, wnioski. Szkolenie powinno również zwrócić uwagę uczestników na rolę ilustracji i innych elementów graficznych (tabel, wykresów) w tekstach naukowych. Pokaże, jak tworzyć jasne i czytelne ilustracje, zgodne z zawartością tekstu. Zadaniem trenera będzie również pokazanie uczestnikom etapów przygotowywania tekstu do publikacji w czasopiśmie naukowym, a także wprowadzenie ich w kwestie związane z prawem autorskim, własnością intelektualną i plagiatem.

Więcej informacji

Grupa zaawansowana: dla doświadczonych naukowców i starszej kadry naukowej; osób posiadających umiarkowane lub znaczące doświadczenie w pisaniu tekstów naukowych i w publikowaniu w międzynarodowych/ anglojęzycznych czasopismach naukowych i innych wydawnictwach.

Uczestnicy szkolenia otrzymają przegląd i przypomnienie zasad pisania tekstów naukowych w jęz. angielskim, zapoznają się z zaawansowanymi metodami i narzędziami stosowanymi w tej dziedzinie – zarówno na poziomie ogólnym, jak i na poziomie paragrafów i zdań. Uczestnicy zostaną wprowadzeni w szczegółowe kwestie związane ze zgłaszaniem publikacji do czasopism naukowych, zapoznają się z polityką wydawniczą, zadaniami edytorów, recenzentów itp. Część szkolenia będzie poświęcona zagadnieniom strategii publikacyjnej, czyli nabywaniu umiejętności wyboru właściwego czasopisma dla własnych tekstów i dopasowania swoich tekstów do profilu danego czasopisma, a także ogólnemu wzmocnieniu profilu naukowego przez zwiększenie częstotliwości publikowania w prestiżowych międzynarodowych/ anglojęzycznych czasopismach naukowych. Szkolenie powinno skupiać się również na zagadnieniu etyki w nauce, przede wszystkim na tych jej aspektach, które związane są z pisaniem tekstów naukowych, czyli na kwestiach plagiatu, autorstwa, współautorstwa, praw autorskich, cytatów i odnośników, składania tekstów do wielu czasopism jednocześnie itp.

Więcej informacji

Prowadzący: Jean-Luc Lebrun.

Zapisy prowadzone są do 16 sierpnia 2015 r. przez internetową bazę szkoleń. Należy się zapisywać tylko na jeden z podanych terminów!

Zapisów można dokonać po zalogowaniu się na swoje konto i po wejściu w zakładkę ?Rekrutacja-Rekrutacja na szkolenia?. Osoby nieposiadające konta w bazie muszą najpierw takie konto założyć.

Osoby, które zapiszą się w bazie na to szkolenie w podanym terminie, wezmą udział w rekrutacji, podczas której wyłoniona zostanie lista osób przyjętych na szkolenie.

Szkolenia będą się odbywać w języku angielskim.  Od uczestników oczekuje się biegłej znajomości języka angielskiego.

Uczestnicy:

  • pracownicy naukowi zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP, zamieszkali w Polsce,
  • doktoranci z jednostek naukowych posiadających siedzibę na terenie RP, zamieszkali w Polsce,
  • absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy po zakończeniu studiów ? przez co rozumie się osoby, które uzyskały stopień doktora, a od momentu jego nadania nie upłynęło 12 miesięcy.

Szkolenia są bezpłatne. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom wyżywienie podczas szkolenia, a także nocleg osobom spoza miasta, w którym odbywa się szkolenie. Dojazd na szkolenie uczestnicy organizują we własnym zakresie i na własny koszt.

Ważna informacja!

Osoby, które uczestniczyły już w szkoleniu z zakresu pisania tekstów naukowych w ramach projektu SKILLS, nie mogą ponownie wziąć w nim udziału. Osoby, które wzięły udział w szkoleniu dla grupy początkującej, nie mogą wziąć udziału w szkoleniu dla grupy zaawansowanej.

Zasady oceny kandydatów na szkolenie

Wszystkie zgłoszenia poprawne formalnie przechodzą przez proces oceny. Ocenie podlegają odpowiedzi, jakich udziela kandydat, zapisując się na wybrane szkolenie. W przypadku szkolenia z pisania tekstów naukowych kandydat odpowiada na 8 pytań, które podzielone są na dwa bloki tematyczne:

  1. Doskonałość naukowa kandydata (60% całej oceny).
  2. Ogólne doświadczenie w przedmiocie szkolenia, motywacja oraz prawdopodobieństwo wykorzystania umiejętności zdobytych podczas szkolenia w praktyce (40% całej oceny).

Jeżeli po zsumowaniu punktów okaże się, że kilka osób uzyskało taką samą liczbę punktów, rozstrzygająca będzie punktacja za blok tematyczny: doskonałość naukowa kandydata.

 

Kontakt: Agnieszka Konopka, tel.: 22 311 84 27, e-mail: konopka@fnp.org.pl.

Cofnij