Dwa jednodniowe szkolenia z zakresu prezentacji wyników badań naukowych (w szczególności dziennikarzom i przedsiębiorcom) odbędą się:

9 czerwca 2015 r. w Warszawie,

10 czerwca 2015 r. w Warszawie.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak mówić o nauce w sposób jasny, oraz jak angażować i inspirować osoby niebędące naukowcami, w szczególności dziennikarzy i przedsiębiorców (m.in. tworzenie informacji prasowych, udzielanie wywiadów telewizyjnych, prezentacja projektu/badań przedstawicielom biznesu).

Program szkolenia

Zapisy na oba z podanych terminów szkoleń prowadzone są do 24 maja 2015 r. przez internetową bazę szkoleń. Należy się zapisywać tylko na jeden z podanych terminów!

Zapisów można dokonać po zalogowaniu się na swoje konto i po wejściu w zakładkę ?Rekrutacja-Rekrutacja na szkolenia?. Osoby nieposiadające konta w bazie muszą najpierw takie konto założyć.

Szkolenie odbywa się w języku angielskim.

Uczestnicy:

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące:

  • pracownikami naukowymi zatrudnionymi na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP,
  • doktorantami z jednostek naukowych posiadających siedzibę na terenie RP,
  • absolwentami studiów doktoranckich do 12 miesięcy po zakończeniu studiów ? przez co rozumie się osoby, które uzyskały stopień doktora, a od momentu jego nadania nie upłynęło 12 miesięcy.

Prowadzący: SciConnect.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Fundacja zapewnia wyżywienie w trakcie szkolenia, nocleg bezpośrednio przed szkoleniem (dla osób będących spoza miasta, w którym odbywa się szkolenie lub jego okolic). Dojazd na szkolenie uczestnicy organizują we własnym zakresie i na własny koszt.

Ważna informacja!

Osoby, które uczestniczyły już w szkoleniu z zakresu prezentacji wyników badań naukowych w ramach projektu SKILLS, nie mogą ponownie wziąć w nim udziału.

Zasady oceny kandydatów na szkolenie:

Wszystkie zgłoszenia poprawne formalnie przechodzą przez proces oceny. Ocenie podlegają odpowiedzi, jakich udziela kandydat, zapisując się na wybrane szkolenie. W przypadku szkolenia z prezentacji wyników badań naukowych kandydat odpowiada na 9 pytań, które podzielone są na trzy bloki tematyczne:

  1. Doskonałość naukowa kandydata (50% całej oceny).
  2. Ogólne doświadczenie w przedmiocie szkolenia (25% całej oceny).
  3. Motywacja do wzięcia udziału w szkoleniu oraz prawdopodobieństwo wykorzystania umiejętności zdobytych podczas szkolenia w praktyce (25% całej oceny).

Jeżeli po zsumowaniu punktów okaże się, że kilka osób uzyskało taką samą liczbę punktów, rozstrzygająca będzie punktacja za blok tematyczny: doskonałość naukowa kandydata.

 

Kontakt: Agnieszka Konopka, tel.: 22 311 84 27; e-mail: konopka@fnp.org.pl.

Cofnij