Dwa dwudniowe szkolenia z zakresu prezentacji wyników badań naukowych:

17-18 listopada 2014 r. w Warszawie

19-20 listopada 2014 r. w Warszawie

Planowany czas trwania szkolenia w dniu pierwszym i drugim: 9:00-17:00.

Należy się zapisywać tylko na jeden z podanych terminów!

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

 • mają podstawowe umiejętności w zakresie posługiwania się nowoczesnymi internetowymi środkami komunikacji,
 • chcą i zamierzają posługiwać się tymi narzędziami w celu prezentowania wyników swojej pracy naukowej.

Tematyka szkolenia:

 • Zastosowanie mediów społecznościowych w pracy naukowca i w komunikacji naukowej
 • Możliwości wykorzystania Facebooka, Twittera, LinkedIn, ResearchGate i innych portali społecznościowych
 • Korzystanie z blogów w komunikacji naukowej
 • Tworzenie podcastów, prezentacji multimedialnych
 • Nagrywanie i podstawy obróbki materiałów foto i video
 • Strony www jako skuteczne narzędzie prezentacji wyników badań naukowych
 • Zastosowanie kodów QR (quick response codes)
 • Obserwowanie i mierzenie efektów aktywności w mediach społecznościowych

Ogólny program szkolenia

Szkolenie będzie wymagało korzystania z komputera ? uczestnicy zakwalifikowani na szkolenie będą zobowiązani do przyniesienia ze sobą laptopa.

 

Zapisy na oba z podanych terminów szkoleń prowadzone są do dnia 24 października 2014 r. przez internetową bazę szkoleń.

Zapisów można dokonać po zalogowaniu się na swoje konto i po wejściu w zakładkę ?Rekrutacja-Rekrutacja na szkolenia?. Osoby nieposiadające konta w bazie muszą najpierw takie konto założyć.

Szkolenie odbywa się w języku angielskim.

 

Uczestnicy:

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące:

 • pracownikami naukowymi zatrudnionymi na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP;
 • doktorantami z jednostek naukowych posiadających siedzibę na terenie RP;
 • absolwentami studiów doktoranckich do 12 miesięcy po zakończeniu studiów ? przez co rozumie się osoby, które uzyskały stopień doktora, a od momentu jego nadania nie upłynęło 12 miesięcy.

Prowadzący: australijska firma Econnect Communication

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Fundacja zapewnia wyżywienie w trakcie szkolenia, nocleg bezpośrednio przed szkoleniem i pomiędzy dniami szkolenia (dla osób będących spoza miasta, w którym odbywa się szkolenie lub jego okolic). Dojazd na szkolenie uczestnicy organizują we własnym zakresie i na własny koszt.

Ważna informacja!

Osoby, które uczestniczyły już w szkoleniu z prezentacji wyników badań naukowych w ramach SKILLS, nie mogą ponownie wziąć w nim udziału.

 

Zasady oceny kandydatów na szkolenie

Wszystkie zgłoszenia poprawne formalnie przechodzą przez proces oceny. Ocenie podlegają odpowiedzi, jakich udziela kandydat, zapisując się na wybrane szkolenie. W przypadku szkolenia z prezentacji wyników badań naukowych kandydat odpowiada na 12 pytań, które podzielone są na trzy bloki tematyczne:

1. doskonałość naukowa kandydata (50% całej oceny)

2. ogólne doświadczenie w przedmiocie szkolenia (25% całej oceny)

3. motywacja do wzięcia udziału w szkoleniu oraz prawdopodobieństwo wykorzystania umiejętności zdobytych podczas szkolenia w praktyce (25% całej oceny).

Jeżeli po zsumowaniu punktów okaże się, że kilka osób uzyskało taką samą liczbę punktów, rozstrzygająca będzie punktacja za blok tematyczny: doskonałość naukowa kandydata.

 

Kontakt:

Aleksandra Krypa

tel.: 604 129 949, 22 311 84 23

e-mail: aleksandra.krypa@fnp.org.pl

Cofnij