Dwa czterodniowe szkolenia z zakresu przedsiębiorczości odbędą się w dniach:

25-28 marca 2015 r. w Krakowie,

30 marca-2 kwietnia 2015 r. w Krakowie.

Tematyka szkolenia:

 • Ocena potencjału pomysłu innowacyjnego
 • Rozwój pomysłu innowacyjnego (czynniki niezbędne dla pomyślnego rozwoju pomysłu)
 • Planowanie działania, pozyskiwanie pierwszych klientów, generowanie dochodu
 • Wyzwania: stres przy rozpoczynaniu działalności, niepewność rynku, zachowanie przedsiębiorców
 • Czym jest transfer technologii i jaki daje potencjał przedsiębiorcom
 • Czynniki sukcesu w transferze technologii
 • Prawo własności intelektualnej

Szkolenie wymagało będzie korzystania z komputera – uczestnicy zakwalifikowani na szkolenie będą proszeni o przyniesienie własnych komputerów przenośnych

Więcej informacji

Prowadzący: Fuentek.

Zapisy prowadzone są do 6 marca 2015 r. przez internetową bazę szkoleń.

Zapisów można dokonać po zalogowaniu się na swoje konto i po wejściu w zakładkę ?Rekrutacja-Rekrutacja na szkolenia?. Osoby nieposiadające konta w bazie muszą najpierw takie konto założyć.

Osoby, które zapiszą się w bazie na to szkolenie w podanym terminie, wezmą udział w rekrutacji, podczas której wyłoniona zostanie lista osób przyjętych na szkolenie.

Osoby, które zapiszą się na szkolenie po upływie podanego terminu, znajdą się na liście rezerwowej i wezmą udział w rekrutacji, pod warunkiem, że będą jeszcze wolne miejsca w grupach.

Szkolenie odbywa się w języku angielskim.

Uczestnicy:

 • pracownicy naukowi zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP, zamieszkali w Polsce,
 • doktoranci z jednostek naukowych posiadających siedzibę na terenie RP, zamieszkali w Polsce,
 • absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy po zakończeniu studiów ? przez co rozumie się osoby, które uzyskały stopień doktora, a od momentu jego nadania nie upłynęło 12 miesięcy.

Szkolenia są bezpłatne. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom wyżywienie podczas szkolenia, a także nocleg osobom spoza miasta, w którym odbywa się szkolenie. Dojazd na szkolenie uczestnicy organizują we własnym zakresie i na własny koszt.

Ważna informacja!

Osoby, które uczestniczyły już w szkoleniu z przedsiębiorczości w ramach SKILLS, nie mogą ponownie wziąć w nim udziału.

Zasady oceny kandydatów na szkolenie:

Wszystkie zgłoszenia poprawne formalnie przechodzą przez proces oceny. Ocenie podlegają odpowiedzi, jakich udziela kandydat, zapisując się na wybrane szkolenie. W przypadku szkolenia z przedsiębiorczości kandydat odpowiada na 11 pytań, które podzielone są na dwa bloki tematyczne:

 1. Doskonałość naukowa kandydata (60% całej oceny)
 2. Ogólne doświadczenie w przedmiocie szkolenia, motywacja oraz prawdopodobieństwo wykorzystania umiejętności zdobytych podczas szkolenia w praktyce (40% całej oceny)

Jeżeli po zsumowaniu punktów okaże się, że kilka osób uzyskało taką samą liczbę punktów, rozstrzygająca będzie punktacja za blok tematyczny: doskonałość naukowa kandydata.

Kontakt: Agnieszka Konopka, tel.: 22 311 84 27, e-mail: konopka@fnp.org.pl.

Cofnij