Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości dla naukowców (FastTrac? TechVenture?) odbędą się w dniach:

 

Grupa 1: 6.05; 24.05; 07.06; 17.06; 28.06 w Warszawie

Grupa 2: 7.05; 25.05; 08.06; 18.06; 29.06 w Krakowie

Uwaga: Każde szkolenie składa się z 5 jednodniowych spotkań!

FastTrac? TechVenture? to jeden z najbardziej prestiżowych programów z zakresu przedsiębiorczości opracowany przez Fundację Kauffmana, bazujący na wieloletnich doświadczeniach (ponad 17 lat, blisko 300.000 przeszkolonych osób). Program ten będzie po raz pierwszy przeprowadzany w Polsce.

Więcej informacji

Szkolenie ma na celu pobudzenie innowacyjności i przedsiębiorczości oraz pokazanie, jak wykorzystywać potencjał komercyjny pomysłów powstających w wyniku prowadzonych badań naukowych.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się ze strategiami zarządzania zasobami oraz zespołem, a także z zagadnieniami z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Szkolenie uwzględnia polski kontekst oraz prezentuje najlepsze praktyki zagraniczne w zakresie rozwijania przedsiębiorczości w środowisku naukowym.

Szkolenie zapewni uczestnikom możliwość wypracowania i przeanalizowania pomysłu na biznes związany z własną pracą naukową oraz możliwość opracowania i przećwiczenia prezentacji tego pomysłu w celu pozyskania potencjalnych inwestorów.

Szkolenie wspomoże uczestników w przygotowaniu biznes planu na bazie uzyskanych umiejętności z zakresu rozpoznawania szans rynkowych oraz potencjału inwestycyjnego oraz tworzenia planu finansowego.

 

Zapisy   prowadzone   są   do   18   kwietnia   2013   r.   przez   internetową   bazę   szkoleń https://szkolenia.fnp.org.pl (zakładka ?Rekrutacja-Rekrutacja na szkolenia?).

Należy się zapisywać tylko na jedną z dostępnych grup!

 

Osoby, które zapiszą się w bazie na to szkolenie w podanych terminach, wezmą udział w rekrutacji, podczas której wyłoniona zostanie lista osób przyjętych na szkolenie.

Osoby, które zapiszą się na szkolenie po upływie podanego terminu, znajdą się na liście rezerwowej i wezmą udział w rekrutacji, pod warunkiem że będą jeszcze wolne miejsca w grupach.

Uwaga:  Szkolenie  będzie  wymagało  wykonywania  zadań  także  poza  czasem  spotkania  na szkoleniu ? prosimy o uwzględnienie takiego zaangażowania, decydując się na złożenie aplikacji.

 

Szkolenia będą odbywać się w języku angielskim. Od uczestników oczekuje się biegłej znajomości języka angielskiego.

Uczestnicy: osoby, które spełniają oba warunki uczestnictwa w projekcie SKILLS, czyli: laureaci lub stypendyści FNP (aktualni bądź byli) zamieszkali w Polsce, będący doktorantami lub pracownikami naukowymi zatrudnionymi w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP.

Uwaga: Nie można uczestniczyć w ww. szkoleniu oraz w szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości ? ENTERPRISERS. Prosimy, aby osoby, które uczestniczyły już w szkoleniu ENTERPRISERS w poprzednich latach, nie aplikowały. Osoby, które będą aplikowały i zostaną zrekrutowane w tym roku na oba szkolenia będą musiały wybrać jedno z nich.

 

Prowadzący: Jacek Błoński, Luigi Amati, Marco Villa

 

Szkolenia są bezpłatne. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom wyżywienie podczas szkolenia, a także nocleg osobom spoza miasta, w którym odbywa się szkolenie. Dojazd na szkolenie  uczestnicy  organizują  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt.  Każdy  uczestnik szkolenia będzie zobowiązany podpisać umowę z organizatorem, w której między innymi zobowiąże się do 100 % frekwencji na zajęciach.

 

stopka 3 loga_POL_kolor_podpis

Cofnij