Dwa dwudniowe szkolenia z zakresu upowszechniania nauki odbędą się w dniach:

27-28 października 2014 r. w Warszawie,

29-30 października 2014 r. w Warszawie.

Można zapisać się tylko na jeden z ww. terminów.

 

Szkolenia przeznaczone są dla osób, które zamierzają popularyzować wyniki swojej pracy naukowej i mają już w tym zakresie niewielkie doświadczenie.

Program szkolenia

Prowadzący: VITAE

Szkolenia odbywają się w języku angielskim.

 

Zapisy prowadzone są do 8 października 2014 r. przez internetową bazę szkoleń https://szkolenia.fnp.org.pl.

Zapisów można dokonać po zalogowaniu się na swoje konto i po wejściu w zakładkę ?Rekrutacja-Rekrutacja na szkolenia?. Osoby nieposiadające konta w bazie muszą najpierw takie konto założyć.

Uczestnicy:

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące:

  • pracownikami naukowymi zatrudnionymi na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP,
  • doktorantami z jednostek naukowych posiadających siedzibę na terenie RP,
  • absolwentami studiów doktoranckich do 12 miesięcy po zakończeniu studiów ? przez co rozumie się osoby, które uzyskały stopień doktora, a od momentu jego nadania nie upłynęło 12 miesięcy.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Fundacja zapewnia wyżywienie w trakcie szkolenia, nocleg bezpośrednio przed szkoleniem i pomiędzy dniami szkolenia (dla osób będących spoza miasta, w którym odbywa się szkolenie lub jego okolic). Dojazd na szkolenie uczestnicy organizują we własnym zakresie i na własny koszt.

Zasady oceny kandydatów na szkolenie:

Wszystkie zgłoszenia poprawne formalnie przechodzą przez proces oceny. Ocenie podlegają odpowiedzi, jakich udziela kandydat, zapisując się na wybrane szkolenie. Kandydat odpowiada na 10 pytań, które podzielone są na dwa bloki tematyczne:

1. doskonałość naukowa kandydata (60% całej oceny)

2. ogólne doświadczenie w przedmiocie szkolenia (40% całej oceny)

Jeżeli po zsumowaniu punktów okaże się, że kilka osób uzyskało taką samą liczbę punktów, rozstrzygająca będzie punktacja za blok tematyczny: doskonałość naukowa kandydata.

 

Kontakt: Emilia Wojewoda

tel.: 22 845 95 48; 728 344 250

e-mail: wojewoda@fnp.org.pl

Cofnij