Trzy jednodniowe szkolenia z zakresu współpracy interdyscyplinarnej odbędą się w dniach:  

15 września 2014 r. w Warszawie

16 września 2014 r. w Warszawie

17 września 2014 r. w Warszawie

Więcej informacji

Zapisy prowadzone są do 18 sierpnia 2014 r. przez internetową bazę szkoleń: https://szkolenia.fnp.org.pl.

Zapisów można dokonać po zalogowaniu się na swoje konto i po wejściu w zakładkę ?Rekrutacja-Rekrutacja na szkolenia?. Osoby nieposiadające konta w bazie muszą najpierw takie konto założyć.

Należy się zapisywać tylko na jeden z dostępnych terminów!

Osoby, które zapiszą się w bazie na to szkolenie w podanym terminie, wezmą udział w rekrutacji, podczas której wyłoniona zostanie lista osób przyjętych na szkolenie.

Oceny zgłoszeń dokona osoba prowadząca szkolenie.

Szkolenia będą się odbywać w języku angielskim. Od uczestników oczekuje się biegłej znajomości języka angielskiego.

Uczestnicy:

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące:

  • pracownikami naukowymi zatrudnionymi na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP;
  • doktorantami z jednostek naukowych posiadających siedzibę na terenie RP;
  • absolwentami studiów doktoranckich do 12 miesięcy po zakończeniu studiów ? przez co rozumie się osoby, które uzyskały stopień doktora, a od momentu jego nadania nie upłynęło 12 miesięcy.

Prowadzący: Edward Potworowski http://www.epotwor.com/.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Fundacja zapewnia wyżywienie w trakcie szkolenia, nocleg bezpośrednio przed szkoleniem i pomiędzy dniami szkolenia (dla osób będących spoza miasta, w którym odbywa się szkolenie lub jego okolic). Dojazd na szkolenie uczestnicy organizują we własnym zakresie i na własny koszt.

Ważna informacja!

Osoby, które uczestniczyły już w szkoleniu ze współpracy interdyscyplinarnej w ramach SKILLS, nie mogą ponownie wziąć w nim udziału.

Kontakt:

Monika Biłas-Henne

tel.: 22 845 95 17

e-mail: monika.bilas@fnp.org.pl

Cofnij