Dwa dwudniowe szkolenia z zakresu zarządzania projektami badawczymi odbędą się:

15-16 grudnia 2014 r. w Gdańsku

17-18 grudnia 2014 r. w Gdańsku

Orientacyjny czas trwania szkolenia w pierwszym i drugim dniu: 9:00-17:00.

Można się zapisać tylko na jeden z podanych terminów.

 

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób posiadających co najmniej średnie doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi, tj. osób które zarządzały minimum 3 projektami badawczymi.

Program szkolenia

Tematyka szkolenia:

  • umiejętności, teoria i praktyka zarządzania projektami badawczymi;
  • definiowanie i planowanie projektu;
  • funkcje i zadania w projekcie;
  • zarządzanie projektem, wraz z zarządzaniem ryzykiem;
  • kontrola i monitorowanie przebiegu projektu oraz ewaluacja, wraz z zarządzaniem budżetem;
  • zakończenie i zamknięcie projektu.

 

Zapisy na oba szkolenia prowadzone są do dnia 26 listopada 2014 r. przez internetową bazę szkoleń.

Zapisów można dokonać po zalogowaniu się na swoje konto i po wejściu w zakładkę ?Rekrutacja-Rekrutacja na szkolenia?. Osoby nieposiadające konta w bazie muszą najpierw takie konto założyć.

 

Szkolenie odbywa się w języku angielskim.

Prowadzący: VITAE

 

Uczestnicy:

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące:

  • pracownikami naukowymi zatrudnionymi na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP;
  • doktorantami z jednostek naukowych posiadających siedzibę na terenie RP;
  • absolwentami studiów doktoranckich w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP, do 12 miesięcy po zakończeniu studiów ? przez co rozumie się osoby, które uzyskały stopień doktora, a od momentu jego nadania nie upłynęło 12 miesięcy.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Fundacja zapewnia wyżywienie w trakcie szkolenia, nocleg bezpośrednio przed szkoleniem i pomiędzy dniami szkolenia (dla osób będących spoza miasta, w którym odbywa się szkolenie lub jego okolic). Dojazd na szkolenie uczestnicy organizują we własnym zakresie i na własny koszt.

Ważna informacja!

Osoby, które uczestniczyły już w szkoleniu z zarządzania projektami badawczymi w ramach SKILLS, nie mogą ponownie wziąć w nim udziału.

Zasady oceny kandydatów na szkolenie

Wszystkie zgłoszenia poprawne formalnie przechodzą przez proces oceny. Ocenie podlegają odpowiedzi, jakich udziela kandydat, zapisując się na wybrane szkolenie. W przypadku szkolenia z zarządzania projektami badawczymi kandydat odpowiada na 11 pytań, które podzielone są na dwa bloki tematyczne:

1. doskonałość naukowa kandydata (60% oceny)

2. doświadczenie w przedmiocie szkolenia (40% oceny). Największą liczbę punktów otrzymają osoby, które wykażą największe doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi.

Jeżeli po zsumowaniu punktów okaże się, że kilka osób uzyskało taką samą liczbę punktów, rozstrzygająca będzie punktacja za blok tematyczny: doskonałość naukowa kandydata.

 

Kontakt: Emilia Wojewoda

tel.: 22 845 95 48; 728 344 250

e-mail: wojewoda@fnp.org.pl

 

stopka 3 loga_POL_kolor_podpis

Cofnij