Dwa dwudniowe szkolenia z zakresu zarządzania projektami badawczymi odbędą się:

23-24 lutego 2015 r. w Poznaniu,

25-26 lutego 2015 r. w Poznaniu.

Orientacyjny czas trwania szkolenia w pierwszym i drugim dniu: 9:00-17:00.

Należy się zapisywać tylko na jeden z podanych terminów!

Szkolenie jest adresowane do:

doktorantów oraz młodych pracowników naukowych z umiarkowanym lub małym doświadczeniem w zarządzaniu projektami.

Tematyka szkolenia:

 • umiejętności, teoria i praktyka zarządzania projektami badawczymi;
 • definiowanie i planowanie projektu;
 • funkcje i zadania w projekcie;
 • zarządzanie projektem, wraz z zarządzaniem ryzykiem;
 • kontrola i monitorowanie przebiegu projektu oraz ewaluacja, wraz z zarządzaniem budżetem;
 • zakończenie i zamknięcie projektu.

Program szkolenia

Zapisy na oba szkolenia prowadzone są do dnia 8 lutego 2015 r. przez internetową bazę szkoleń.

Zapisów można dokonać po zalogowaniu się na swoje konto i po wejściu w zakładkę ?Rekrutacja-Rekrutacja na szkolenia?. Osoby nieposiadające konta w bazie muszą najpierw takie konto założyć.

Szkolenie odbywa się w języku angielskim.

Uczestnicy:

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące:

 • pracownikami naukowymi zatrudnionymi na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP;
 • doktorantami z jednostek naukowych posiadających siedzibę na terenie RP;
 • absolwentami studiów doktoranckich w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP, do 12 miesięcy po zakończeniu studiów ? przez co rozumie się osoby, które uzyskały stopień doktora, a od momentu jego nadania nie upłynęło 12 miesięcy.

Prowadzący:   VITAE

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Fundacja zapewnia wyżywienie w trakcie szkolenia, nocleg bezpośrednio przed szkoleniem i pomiędzy dniami szkolenia (dla osób będących spoza miasta, w którym odbywa się szkolenie lub jego okolic). Dojazd na szkolenie uczestnicy organizują we własnym zakresie i na własny koszt.

Ważna informacja!

Osoby, które uczestniczyły już w szkoleniu z zarządzania projektami badawczymi w ramach SKILLS, nie mogą ponownie wziąć w nim udziału.

Zasady oceny kandydatów na szkolenie

Wszystkie zgłoszenia poprawne formalnie przechodzą przez proces oceny. Ocenie podlegają odpowiedzi, jakich udziela kandydat, zapisując się na wybrane szkolenie. W przypadku szkolenia z zarządzania projektami badawczymi kandydat odpowiada na 11 pytań, które podzielone są na dwa bloki tematyczne:

 1. doskonałość naukowa kandydata (60% całej oceny)
 2. ogólne doświadczenie w przedmiocie szkolenia i motywacja do wzięcia udziału w szkoleniu oraz prawdopodobieństwo wykorzystania umiejętności zdobytych podczas szkolenia w praktyce (40% całej oceny).

Jeżeli po zsumowaniu punktów okaże się, że kilka osób uzyskało taką samą liczbę punktów, rozstrzygająca będzie punktacja za blok tematyczny: doskonałość naukowa kandydata.

Kontakt: Emilia Wojewoda
tel.: 22 845 95 48; 728 344 250
e-mail: wojewoda@fnp.org.pl

Cofnij